Tổng Hợp Mã phụ tùng xe máy Suzuki Honda Yamaha Indonesia

MÃ PHỤ TÙNG HONDA INDONESIA

 

Mã phụ tùng Honda Vario:

9410106000 LÔNG ĐỀN GÁC CHÂN VARIO 2018 2019 2020 SAU
9420116150 PHE CÀI GÁC CHÂN VARIO 2018 2019 2020 SAU
9501581000 CỐT CỤC NHÔM GÁC CHÂN VARIO 2018 2019 2020 SAU
9621108000 BI GÁC CHÂN VARIO 2018 2019 2020 SAU
06430KZL930 BỐ THẮNG VARIO 2018 2019 2020 VARIO 2015 2016 2017 SAU
06455K59A71 BỐ THẮNG VARIO 2018 2019 2020 TRƯỚC
06455KVB401 BỐ THẮNG CLICK 110
06455KVBT01 BỐ THẮNG VARIO 2015 2016 2017 TRƯỚC
06535GN5505 BỘ CHÉN CỔ WINNER/VARIO
08000K59CRO KIT VARIO 2015 2016 2017 7 MÓN CROME
08000K59GLD FULL KIT VARIO 2015 2016 2017 VÀNG
0800AK59GUN KIT VARIO 2015 2016 2017 XÁM TITAN
0800CK59CRO KIT 7 MÓN VARIO 2015 2016 2017 CROME
08F88K59J00 ỐP PÔ KIT VARIO 2018 2019 2020
08R80K59J00 KIT CHẮN GIÓ VARIO 2018 2019 2020 150
11100K59A10 LỐC MÁY VARIO 2018 2019 2020 GIỮA PHẢI VARIO 2015 2016 2017 ADV PCX
1110BK59A10 LỐC GIỮA VARIO 2015 2016 2017 125 150 PHẢI
11341K59A10 NẮP NỒI VARIO 2015 2016 2017 150
11341K66V10 NẮP NỒI VARIO 2018 2019 2020
11342K59A10 MIẾNG LÓT BỘ NỒI VARIO 2015 2016 2017
11395KZR600 RON NỒI VARIO 2018 2019 2020 VARIO 2015 2016 2017 PCX
1210AK59A10 LÒNG VARIO 2015 2016 2017 VARIO 2018 2019 2020 150
1220AK59A10 ĐẦU BÒ VARIO 2015 2016 2017 VỎ ĐẦU VARIO 2015 2016 2017
13000K59A10 BỘ DÊN VARIO 2015 2016 2017 2
13000K59A70 BỘ DÊN VARIO 2018 2019 2020 150
1300AK59A10 BỘ DÊN VARIO 2015 2016 2017 150
13011K59A10 BẠC PISTON VARIO 2015 2016 2017
13011K59A70 BẠC PISTON VARIO 2018 2019 2020
13101K36T00 PISTON VARIO 2018 2019 2020 VARIO 2015 2016 2017
14100K59A10 CAM VARIO 2015 2016 2017
1444AKZR600 CÒ VARIO 2018 2019 2020 XẢ VARIO 2015 2016 2017 150 125
14711KZY701 XUPAP VARIO 2015 2016 2017 NẠP
14721KZY701 XUPAP VARIO 2015 2016 2017 XẢ
16400K59A11 HỌNG XĂNG VARIO 2015 2016 2017
16400K59A71 HỌNG XĂNG VARIO 2018 2019 2020
16450K59A11 KIM PHUN VARIO 2015 2016 2017
16450K59A71 KIM PHUN VARIO 2018 2019 2020
16700K59A11 BƠM XĂNG VARIO 2015 2016 2017
16700K59A71 BƠM XĂNG VARIO 2018 2019 2020
17210K59A70 LỌC GIÓ VARIO 2018 2019 2020
17210KZR600 LỌC GIÓ VARIO 2015 2016 2017
17220K59A10 LỌC GIÓ VARIO 2015 2016 2017
17245K59A70 ỐP LỌC GIÓ VARIO 2018 2019 2020
17245KZR600 ỐP LỌC GIÓ VARIO 2015 2016 2017
17253K59A10 CỔ HÚT GIÓ VARIO 2015 2016 2017 TRONG
17253K59A70 CỔ HÚT GIÓ VARIO 2018 2019 2020 TRONG
17510K59A10 BÌNH XĂNG VARIO 2018 2019 2020 VARIO 2015 2016 2017
17533K59A10 PÁT SẮT TRÊN ĐẦU XYLANH VARIO 2015 2016 2017 VARIO 2018 2019 2020
17910K59A12 DÂY GA VARIO 2015 2016 2017 A
17910K59A72 DÂY GA VARIO 2018 2019 2020 A
17920K59A12 DÂY GA VARIO 2015 2016 2017 B
17920K59A72 DÂY GA VARIO 2018 2019 2020 B
18200K59A10 PÔ VARIO 2015 2016 2017 FULL
18300K59A10 PÔ VARIO 2015 2016 2017
18300K59A70 PÔ VARIO 2018 2019 2020
18306K59A70ZA CHỤP ĐUÔI PÔ VARIO 2018 2019 2020 VA125
18318K59A10 ỐP PÔ VARIO 2015 2016 2017
18318K59A70 ỐP PÔ VARIO 2018 2019 2020
19000K59J00 KIT ỐP CHE KÉT NƯỚC VARIO 2018 2019 2020
19100K59A11 KÉT NƯỚC VARIO 2015 2016 2017 VARIO 2018 2019 2020
19100K59A70 KÉT NƯỚC VARIO 2018 2019 2020
19150K59A10 ỐP KÉT NƯỚC VARIO 2015 2016 2017
19217MAL300 PHỐT CỐT BƠM NƯỚC VARIO 2015 2016 2017 VARIO 2018 2019 2020 PCX ADV
19510K59A10 QUẠT KÉT NƯỚC VARIO 2015 2016 2017
19642K59A10 ỐP NẮP NỒI VARIO 2015 2016 2017
22100KWN900 CHUÔNG NỒI VARIO 2018 2019 2020 VARIO 2015 2016 2017
22100KWN901 CHUÔNG NỒI VARIO 2015 2016 2017 125
22102KZR600 MÁ PULI QUẠT GIÓ VARIO 2015 2016 2017 VARIO 2018 2019 2020
22110K36A01 MÁ PULI TRƯỚC VARIO 2015 2016 2017 (CHÉN BI NỒI) 150
22123K36T00 BI NỒI VARIO 2015 2016 2017 VARIO 2018 2019 2020
2212AK36T00 BI NỒI VARIO 2015 2016 2017
22132KWN900 CAO SU CHÉN BI NỒI VARIO 2015 2016 2017 150
22401KWN641 LÒ XO NỒI VARIO 2015 2016 2017 150
22535K35V01 BỐ BA CÀNG VARIO 2015 2016 2017 VARIO 2018 2019 2020
23100K35V01 DÂY CUROA VARIO 2015 2016 2017
23100K36BA0 BỘ DÂY CUROA BI NỒI VARIO 2018 2019 2020 VARIO 2015 2016 2017
23100K36J02 DÂY CUROA VARIO 2015 2016 2017 VARIO 2018 2019 2020 150
23205K35V01 MÁ PULI SAU VARIO 2015 2016 2017 TRONG
23205K59A70 MÁ PULI SAU VARIO 2018 2019 2020 TRONG
23224K36J01 MÁ PULI SAU VARIO 2015 2016 2017 NGOÀI
23224K59A70 MÁ PULI SAU VARIO 2018 2019 2020 NGOÀI
23411K59A10 CỐT LÁP VARIO 2015 2016 2017
23421K59A70 TRỤC THỨ CẤP VARIO 2018 2019 2020 150 125
23422K59A10 BÁNH RĂNG TRỤC THỨ CẤP VARIO 2015 2016 2017 150 (53T)
23422K59A70 BÁNH RĂNG TRỤC THỨ CẤP VARIO 2018 2019 2020 150 53T
23430K59A10 NHÔNG LỚN CỐT LÁP VARIO 2015 2016 2017
23430K59A70 NHÔNG LỚN CỐT LÁP VARIO 2018 2019 2020
30400K59A01 ECM/ECU/IC VARIO 2015 2016 2017 VARIO 2018 2019 2020 150
30400K59A11 ECU / ECM VARIO 2015 2016 2017
30400K59A71 ECM VARIO 2018 2019 2020 ECU VARIO 2018 2019 2020
30400K60B61 ECM VARIO 2018 2019 2020 125 B61
31220K59A11 CUỘN LỬA VARIO 2015 2016 2017
31220K59A71 CUỘN LỬA VARIO 2018 2019 2020
31926KRM842 BUGI VARIO 2015 2016 2017 VARIO 2018 2019 2020
32100K59A10 DÂY ĐIỆN SƯỜN VARIO 2015 2016 2017
32100K59A70 DÂY ĐIỆN SƯỜN VARIO 2018 2019 2020
32101K59A70 DÂY ĐỒNG HỒ VARIO 2018 2019 2020
33100K59A10 ĐÈN TRƯỚC VARIO 2015 2016 2017 (FULL XI NHAN)
33100K59A71 CHÓA ĐÈN TRƯỚC VARIO 2018 2019 2020
3310AK59A10 ĐÈN VARIO 2015 2016 2017 TRƯỚC FULL
3310AK59J00 ỐP ĐÈN PHA VARIO 2018 2019 2020 KIT
33110K59A11 CHÓA ĐÈN TRƯỚC VARIO 2015 2016 2017 KXN
33600K59A71 ĐÈN XI NHAN VARIO 2018 2019 2020 SAU PHẢI
33650K59A71 ĐÈN XI NHAN VARIO 2018 2019 2020 SAU TRÁI
33701K59A71 ĐÈN HẬU VARIO 2018 2019 2020 / ĐÈN SAU VARIO 2018 2019 2020
3370AK59A10 ĐÈN SAU VARIO 2015 2016 2017 FULL
33710K59A11 ĐÈN SAU VARIO 2015 2016 2017 KHÔNG XI NHAN
33720K59A11 ĐÈN BIỂN SỐ VARIO 2015 2016 2017
33720K59A71 ĐÈN BIỂN SỐ VARIO 2018 2019 2020
35100K59A71 Ổ KHÓA VARIO 2018 2019 2020
35121K59A71 REMOTE VARIO 2018 2019 2020
35130K59A71 CÙM CÔNG TẮC VARIO 2018 2019 2020 PHẢI
35141K59A71 HỘP ĐIỀU KHIỂN SMARTKEY VARIO 2018 2019 2020
35170K59A11 NÚT CÔNG TẮC PHA COS VARIO 2015 2016 2017
35200K59A71 CÙM CÔNG TẮC VARIO 2018 2019 2020 TRÁI
37100K59A11 ĐỒNG HỒ VARIO 2015 2016 2017
37100K59A71 ĐỒNG HỒ VARIO 2018 2019 2020
37100K59A72 ĐỒNG HỒ VARIO 2018 2019 2020 150
37210K59A71 MẠCH ĐỒNG HỒ VARIO 2018 2019 2020 150
37211K59A11 MICA ĐỒNG HỒ VARIO 2015 2016 2017
37211K59A71 MICA ĐỒNG HỒ VARIO 2018 2019 2020 CÓ 2 CÁI NÚT NHỰA
42601K59A12 MÂM VARIO 2015 2016 2017 SAU
42601K59A70ZA MÂM VARIO 2018 2019 2020 SAU
42650K59A70ZA MÂM VARIO 2018 2019 2020 SAU ĐEN
42711K59A12 LỐP VARIO 2015 2016 2017 SAU
42711K59A70 LỐP VARIO 2018 2019 2020 SAU
42711K59A71 LỐP VARIO 2018 2019 2020 SAU
42711K59A72 LỐP VARIO 2018 2019 2020 SAU FEDERAL
43130KZL930 BỐ THẮNG VARIO 2015 2016 2017 VARIO 2018 2019 2020 SAU
43450K59A11 DÂY THẮNG VARIO 2015 2016 2017 SAU
43450K59A71 DÂY THẮNG VARIO 2018 2019 2020 SAU
44601K59A11 MÂM VARIO 2015 2016 2017 TRƯỚC
44650K59A10ZB MÂM VARIO 2015 2016 2017 TRƯỚC VÀNG
44650K59A70ZA MÂM VARIO 2018 2019 2020 TRƯỚC ĐEN
44711K59A12 LỐP VARIO 2015 2016 2017 TRƯỚC
44711K59A71 LỐP VARIO 2018 2019 2020 TRƯỚC IRC
44711K59A72 LỐP VARIO 2018 2019 2020 TRƯỚC FEDERAL
45351K59A71 ĐĨA THẮNG VARIO 2018 2019 2020 TRƯỚC
45351K59A72 ĐĨA THẮNG VARIO 2018 2019 2020 TRƯỚC
45351KVB931 ĐĨA THẮNG VARIO 2015 2016 2017 TRƯỚC
45500K59A71 CÙM THẮNG VARIO 2018 2019 2020 PHẢI FULL
45513K59A71 NẮP BÌNH DẦU CÙM THẮNG VARIO 2018 2019 2020
45530K59A71 BỘ RUỘT CÙM THẮNG VARIO 2018 2019 2020 TRƯỚC
50186K59A70ZA DÈ SAU VARIO 2018 2019 2020 PÁT SẮT DÈ SAU VARIO 2018 2019 2020
50500K59A10 CHÂN CHỐNG ĐỨNG VARIO 2018 2019 2020 VARIO 2015 2016 2017
5050BK59A10 CHỐNG ĐỨNG VARIO 2015 2016 2017 VARIO 2018 2019 2020
50530K59A10 CHÂN CHỐNG NGHIÊNG VARIO 2015 2016 2017 VARIO 2018 2019 2020
50530K59A70 CHÂN CHỐNG NGHIÊNG VARIO 2018 2019 2020
50718K59A70 PHE GÁC CHÂN VARIO 2018 2019 2020 SAU
50720K59A70 CỤC NHÔM GÁC CHÂN VARIO 2018 2019 2020 SAU PHẢI
50730K59A70 CỤC NHÔM GÁC CHÂN VARIO 2018 2019 2020 SAU TRÁI
51400K59A71 PHUỘC TRƯỚC VARIO 2018 2019 2020 PHẢI
51400KZR600 PHUỘC TRƯỚC VARIO 2015 2016 2017 PHẢI
51410KZLA01 TY PHUỘC VARIO 2018 2019 2020 VARIO 2015 2016 2017 TRƯỚC
51500K59A71 PHUỘC TRƯỚC VARIO 2018 2019 2020 TRÁI
51500KZR600 PHUỘC TRƯỚC VARIO 2015 2016 2017 TRÁI
52100K59A70 GẮP VARIO 2018 2019 2020
52400K59A11 PHUỘC SAU VARIO 2018 2019 2020 VARIO 2015 2016 2017
53100K59A10 GHI ĐÔNG VARIO 2015 2016 2017
53100K59A70 GHI ĐÔNG VARIO 2018 2019 2020
53102K59A70 VỎ GÙ VARIO 2018 2019 2020
53140K59A70 BAO TAY VARIO 2018 2019 2020 PHẢI BAO TAY ỐNG GA VARIO 2018 2019 2020
53166KWB600 BAO TAY VARIO 2018 2019 2020 TRÁI VARIO 2015 2016 2017 SCOOPY GENIO
53172K59A70 PÁT TAY THẮNG VARIO 2018 2019 2020 TRÁI
53175K59A71 TAY THẮNG VARIO 2018 2019 2020 PHẢI
53175KVGA21 TAY THẮNG VARIO 2015 2016 2017 PHẢI
53178K59A10 TAY THẮNG VARIO 2015 2016 2017 TRÁI
53178K81N30 TAY THẮNG VARIO 2018 2019 2020 TRÁI
53185K81N30 KHÓA TAY THẮNG VARIO 2018 2019 2020 TRÁI
53199K59A71 LÒ XO TAY THẮNG VARIO 2018 2019 2020 PHẢI
53204K59A10ZB CHẮN GIÓ VARIO 2015 2016 2017 ĐEN
53205K59A10ZB ỐP ĐẦU VARIO 2015 2016 2017
53205K59A70ZB ỐP ĐẦU VARIO 2018 2019 2020
53206K59A10ZA BỢ CỔ VARIO 2015 2016 2017
53206K59A10ZB BỢ CỔ VARIO 2015 2016 2017 2
53208K59A10MGB ỐP ĐỒNG HỒ VARIO 2015 2016 2017 ĐEN NHÁM
53208K59A10MIB ỐP ĐỒNG HỒ VARIO 2015 2016 2017 XANH NHÁM
53208K59A10MJB ỐP ĐỒNG HỒ VARIO 2015 2016 2017 VÀNG CÁT
53208K59A10PFW ỐP ĐỒNG HỒ VARIO 2015 2016 2017 TRẮNG
53208K59A70YA ỐP ĐỒNG HỒ VARIO 2018 2019 2020 VÀNG CÁT
53208K59A70YB ỐP ĐỒNG HỒ VARIO 2018 2019 2020 ĐỎ
53208K59A70YC ỐP ĐỒNG HỒ VARIO 2018 2019 2020 XANH NHÁM
53208K59A70ZC ỐP ĐỒNG HỒ VARIO 2018 2019 2020 ĐEN NHÁM 2018
53208K59A70ZK ỐP ĐỒNG HỒ VARIO 2018 2019 2020 ĐỎ NHÁM 2018
53208K59A70ZM ỐP ĐỒNG HỒ VARIO 2018 2019 2020 TRẮNG 2018
53208K59A70ZQ ỐP ĐỒNG HỒ VARIO 2018 2019 2020 BẠC
5320AK59CRO ỐP MẶT TRƯỚC CHROME VARIO 2015 2016 2017
5320BK59A10 CHẢNG BA VARIO 2015 2016 2017 DƯỚI
5320DK59A10ZA ỐP ĐẦU VARIO 2015 2016 2017
53219K59A70 CHẢNG BA VARIO 2018 2019 2020 DƯỚI
61100K59A10MGB DÈ TRƯỚC VARIO 2015 2016 2017 ĐEN NHÁM
61100K59A10MIB DÈ TRƯỚC VARIO 2015 2016 2017 XANH NHÁM
61100K59A10MJB DÈ TRƯỚC VARIO 2015 2016 2017 VÀNG CÁT
61100K59A10PFW DÈ TRƯỚC VARIO 2015 2016 2017 TRẮNG
61100K59A70ZB DÈ TRƯỚC VARIO 2018 2019 2020 ĐỎ NHÁM
61100K59A70ZF DÈ TRƯỚC VARIO 2018 2019 2020 ĐEN NHÁM
61100K59A70ZG DÈ TRƯỚC VARIO 2018 2019 2020 ĐỎ NHÁM 2
61100K59A70ZH DÈ TRƯỚC VARIO 2018 2019 2020 TRẮNG
61100K59A70ZK DÈ TRƯỚC VARIO 2018 2019 2020 BẠC
61100K59A70ZS DÈ TRƯỚC VARIO 2018 2019 2020 BẠC
61100K59A70ZV DÈ TRƯỚC VARIO 2018 2019 2020 VÀNG CÁT
61100K59A70ZX DÈ TRƯỚC VARIO 2018 2019 2020 XANH NHÁM
64223K59A10 GỌNG SẮT ĐÈN TRƯỚC VARIO 2015 2016 2017
64223K59A70 GỌNG SẮT ĐÈN TRƯỚC VARIO 2018 2019 2020
64300K59J00 THẢM VARIO 2018 2019 2020
64301K59A10ZF MẶT NẠ LỚN VARIO 2015 2016 2017 ĐEN NHÁM
64301K59A10ZG MẶT NẠ LỚN VARIO 2015 2016 2017 TRẮNG
64301K59A10ZJ MẶT NẠ LỚN VARIO 2015 2016 2017 VÀNG CÁT
64301K59A10ZL MẶT NẠ LỚN VARIO 2015 2016 2017 XANH NHÁM
64301K59A70YA MẶT NẠ LỚN VARIO 2018 2019 2020 VÀNG CÁT
64301K59A70YC MẶT NẠ LỚN VARIO 2018 2019 2020 XANH NHÁM
64301K59A70ZL MẶT NẠ LỚN VARIO 2018 2019 2020 ĐỎ NHÁM
64301K59A70ZP MẶT NẠ LỚN VARIO 2018 2019 2020 TRẮNG
64301K59A70ZS MẶT NẠ LỚN VARIO 2018 2019 2020 BẠC
64302K59A10ZC MẶT NẠ NHỎ GẮN BIỂN SỐ VARIO 2015 2016 2017
64302K59A70ZA MẶT NẠ BIỂN SỐ VARIO 2018 2019 2020 TRƯỚC
64303K59A10ZA NHỰA NHÁM DƯỚI ĐÈN TRƯỚC VARIO 2015 2016 2017 ĐEN
64303K59A70ZD NHỰA NHÁM DƯỚI ĐÈN TRƯỚC / BỢ ĐÈN VARIO 2018 2019 2020
64308K59A10ZB CHẮN BÙN TRƯỚC VARIO 2015 2016 2017
64308K59A70ZB CHẮN BÙN TRƯỚC VARIO 2018 2019 2020
6430DK59A10ZB CHẮN BÙN TRƯỚC VARIO 2015 2016 2017
64310K59A70ZB NHỰA SÀN VARIO 2018 2019 2020
6431AK59A10ZB NHỰA SÀN VARIO 2015 2016 2017 1
64320K59A70ZD NHỰA NHÁM YẾM VARIO 2018 2019 2020 PHẢI
64330K59A70ZC PÁT NHỰA NHÁM YẾM VARIO 2018 2019 2020 PHẢI
64340K59A70ZB ỐP GẦM VARIO 2018 2019 2020
6434AK59A10ZB NHỰA GẦM VARIO 2015 2016 2017 ỐP GẦM VARIO 2015 2016 2017
64350K59A70ZA LƯỜN DƯỚI VARIO 2018 2019 2020 PHẢI ĐEN NHÁM
64350K59A70ZD LƯỜN DƯỚI VARIO 2018 2019 2020 PHẢI ĐỎ NHÁM
64350K59A70ZE LƯỜN DƯỚI VARIO 2018 2019 2020 PHẢI TRẮNG
64350K59A70ZF LƯỜN DƯỚI VARIO 2018 2019 2020 PHẢI BẠC
64350K59A70ZL LƯỜN DƯỚI VARIO 2018 2019 2020 PHẢI VÀNG CÁT
64350K59A70ZM LƯỜN DƯỚI VARIO 2018 2019 2020 PHẢI XANH NHÁM
64360K59A70ZD LƯỜN DƯỚI VARIO 2018 2019 2020 TRÁI ĐỎ NHÁM
64360K59A70ZE LƯỜN DƯỚI VARIO 2018 2019 2020 TRÁI TRẮNG
64360K59A70ZF LƯỜN DƯỚI VARIO 2018 2019 2020 TRÁI BẠC
64360K59A70ZL LƯỜN DƯỚI VARIO 2018 2019 2020 TRÁI VÀNG CÁT
64360K59A70ZM LƯỜN DƯỚI VARIO 2018 2019 2020 TRÁI XANH NHÁM
64420K59A70ZD NHỰA NHÁM YẾM VARIO 2018 2019 2020 TRÁI
64430K59A70ZC PÁT NHỰA NHÁM YẾM VARIO 2018 2019 2020 TRÁI
64460K59A10ZB NẮP ẮC QUY VARIO 2015 2016 2017
64460K59A70ZB NẮP ẮC QUY VARIO 2018 2019 2020
64501K59A10MGB YẾM VARIO 2015 2016 2017 PHẢI ĐEN NHÁM
64501K59A10MIB YẾM VARIO 2015 2016 2017 PHẢI XANH NHÁM
64501K59A10MJB YẾM VARIO 2015 2016 2017 PHẢI VÀNG CÁT
64501K59A10PFW YẾM VARIO 2015 2016 2017 PHẢI TRẮNG
64501K59A70YA YẾM VARIO 2018 2019 2020 PHẢI VÀNG CÁT
64501K59A70YC YẾM VARIO 2018 2019 2020 PHẢI XANH NHÁM
64501K59A70ZL YẾM VARIO 2018 2019 2020 PHẢI ĐỎ NHÁM
64501K59A70ZP YẾM VARIO 2018 2019 2020 PHẢI TRẮNG
64501K59A70ZS YẾM VARIO 2018 2019 2020 PHẢI BẠC
64601K59A10MGB YẾM VARIO 2015 2016 2017 TRÁI ĐEN NHÁM
64601K59A10MIB YẾM VARIO 2015 2016 2017 TRÁI XANH NHÁM
64601K59A10MJB YẾM VARIO 2015 2016 2017 TRÁI VÀNG CÁT
64601K59A10PFW YẾM VARIO 2015 2016 2017 TRÁI TRẮNG
64601K59A70YA YẾM VARIO 2018 2019 2020 TRÁI VÀNG CÁT
64601K59A70YC YẾM VARIO 2018 2019 2020 TRÁI XANH NHÁM
64601K59A70ZL YẾM VARIO 2018 2019 2020 TRÁI ĐỎ NHÁM
64601K59A70ZP YẾM VARIO 2018 2019 2020 TRÁI TRẮNG
64601K59A70ZQ YẾM VARIO 2018 2019 2020 125 TRÁI TRẮNG
64601K59A70ZR YẾM VARIO 2018 2019 2020 125 TRÁI ĐEN
64601K59A70ZS YẾM VARIO 2018 2019 2020 TRÁI BẠC
77200K59A10 YÊN VARIO 2015 2016 2017
77200K59A70 YÊN VARIO 2018 2019 2020
80100K59A10 DÈ SAU VARIO 2015 2016 2017 2
80101K59A70 DÈ VARIO 2018 2019 2020 SAU B
80104K59A70 DÈ SAU VARIO 2018 2019 2020 MIẾNG GẦM
80105K59A70 DÈ SAU VARIO 2018 2019 2020 MIẾNG BIỂN SỐ
8010AK59A10 DÈ SAU VARIO 2015 2016 2017
8010DK59A10 DÈ GẦM VARIO 2015 2016 2017
80151K59A10ZB NHỰA TRUNG TÂM VARIO 2015 2016 2017 ĐEN
80151K59A70ZD NHỰA NHÁM TRUNG TÂM VARIO 2018 2019 2020
81131K59A10ZF CÁNH BƯỚM VARIO 2015 2016 2017 ĐEN NHÁM
81131K59A10ZG CÁNH BƯỚM VARIO 2015 2016 2017 TRẮNG
81131K59A10ZK CÁNH BƯỚM VARIO 2015 2016 2017 VÀNG CÁT
81131K59A10ZL CÁNH BƯỚM VARIO 2015 2016 2017 XANH NHÁM
81131K59A70YB CÁNH BƯỚM VARIO 2018 2019 2020 VÀNG CÁT
81131K59A70YC CÁNH BƯỚM VARIO 2018 2019 2020 XANH NHÁM
81131K59A70ZL CÁNH BƯỚM VARIO 2018 2019 2020 ĐỎ
81131K59A70ZP CÁNH BƯỚM VARIO 2018 2019 2020 TRẮNG
81131K59A70ZS CÁNH BƯỚM VARIO 2018 2019 2020 BẠC
81132GAH000YV MÓC TREO ĐỒ VARIO 2018 2019 2020 VARIO 2015 2016 2017 SCOOPY BEAT
81141K59A70ZA NHỰA Ổ KHÓA VARIO 2018 2019 2020
81145K59A70ZB NẮP KHẨN CẤP VARIO 2018 2019 2020
8114AK59A10ZB NHỰA Ổ KHÓA VARIO 2015 2016 2017
81250K59A10 CỐP VARIO 2015 2016 2017
81250K59A70 HỘC CỐP VARIO 2018 2019 2020
83500K59A00ZD BỤNG SAU VARIO 2015 2016 2017 PHẢI XANH NHÁM
83500K59A00ZE BỤNG SAU VARIO 2015 2016 2017 PHẢI VÀNG CÁT
83500K59A10PFW BỤNG SAU VARIO 2015 2016 2017 PHẢI TRẮNG
83500K59A10ZJ BỤNG SAU VARIO 2015 2016 2017 PHẢI ĐEN NHÁM
83500K59A10ZU BỤNG SAU VARIO 2015 2016 2017 PHẢI VÀNG CÁT
83500K59A70YB BỤNG SAU VARIO 2018 2019 2020 PHẢI XANH NHÁM
83500K59A70ZL BỤNG SAU VARIO 2018 2019 2020 PHẢI ĐỎ NHÁM
83500K59A70ZS BỤNG SAU VARIO 2018 2019 2020 PHẢI BẠC
83500K59A70ZY BỤNG SAU VARIO 2018 2019 2020 PHẢI VÀNG CÁT
83520K59A10ZB NHỰA NHÁM PGM-FI VARIO 2015 2016 2017 PHẢI
83520K59A70ZB NHỰA NHÁM PGM-FI VARIO 2018 2019 2020 PHẢI
83600K59A10MIB BỤNG SAU VARIO 2015 2016 2017 TRÁI ĐEN NHÁM
83600K59A10MJB BỤNG SAU VARIO 2015 2016 2017 TRÁI VÀNG CÁT
83600K59A10PFW BỤNG SAU VARIO 2015 2016 2017 TRÁI TRẮNG
83600K59A10ZV BỤNG SAU VARIO 2015 2016 2017 TRÁI XANH NHÁM
83600K59A70YB BỤNG SAU VARIO 2018 2019 2020 TRÁI XANH NHÁM
83600K59A70ZL BỤNG SAU VARIO 2018 2019 2020 TRÁI ĐỎ NHÁM
83600K59A70ZP BỤNG SAU VARIO 2018 2019 2020 TRÁI TRẮNG
83600K59A70ZQ BỤNG SAU VARIO 2018 2019 2020 TRÁI TRẮNG 125
83600K59A70ZS BỤNG SAU VARIO 2018 2019 2020 TRÁI BẠC
83600K59A70ZY BỤNG SAU VARIO 2018 2019 2020 TRÁI VÀNG CÁT
83620K59A10ZB NHỰA NHÁM PGM-FI VARIO 2015 2016 2017 TRÁI
83620K59A70ZB NHỰA NHÁM PGM-FI VARIO 2018 2019 2020 TRÁI
83750K59A10ZJ NẮP MU RÙA VARIO 2015 2016 2017 ĐEN NHÁM
83750K59A10ZK NẮP MU RÙA VARIO 2015 2016 2017 TRẮNG
83750K59A10ZL MU RÙA VARIO 2015 2016 2017 ĐEN
83750K59A10ZN NẮP MU RÙA VARIO 2015 2016 2017 VÀNG CÁT
83750K59A10ZP NẮP MU RÙA VARIO 2015 2016 2017 XANH NHÁM
83750K59A70ZA MU RÙA VARIO 2018 2019 2020 ĐỎ NHÁM
83750K59A70ZC MU RÙA VARIO 2018 2019 2020 TRẮNG
83750K59A70ZE MU RÙA VARIO 2018 2019 2020 BẠC
83750K59A70ZM MU RÙA VARIO 2018 2019 2020 VÀNG CÁT
83750K59A70ZN MU RÙA VARIO 2018 2019 2020 XANH NHÁM
84100K59A10ZE CẢN SAU VARIO 2015 2016 2017
84100K59A70ZH CẢN SAU VARIO 2018 2019 2020
86101K93N00ZE TEM HONDA 65MM CHẮN GIÓ VARIO 2018 2019 2020
86103K59A70ZA CHỮ NỔI HONDA VARIO 2018 2019 2020
86170KZR600 MARK ENGINE
86201K59A20ZA TEM CÁNH CHIM VARIO 2015 2016 2017 PHẢI 73MM
86202K59A00ZA TEM CÁNH CHIM HONDA BÊN TRÁI 73M NEW
86202K59A20ZA TEM CÁNH CHIM VARIO 2015 2016 2017 TRÁI 73MM
86531KYZ710ZA LOGO FI SO WI VARIO 2018 2019 2020 VARIO 2015 2016 2017
86611K59A70ZC TEM COMBI BRAKE VARIO 2018 2019 2020 ĐEN
86611K59A70ZD TEM COMBI BRAKE VARIO 2018 2019 2020 TRẮNG
86611K59A70ZE TEM COMBI BRAKE VARIO 2018 2019 2020 ĐỎ
86611K59A70ZF TEM COMBI BRAKE VARIO 2018 2019 2020 ĐEN NHÁM
86611K59A70ZG TEM COMBI BRAKE VARIO 2018 2019 2020 ĐỎ
86611K59A70ZH TEM COMBI BRAKE VARIO 2018 2019 2020 BẠC
86611K59A80ZD TEM COMBI BRAKE VARIO 2018 2019 2020 ĐEN
86611K59A80ZG TEM COMBI BRAKE VARIO 2018 2019 2020 ĐỎ
86611K97N00ZC TEM THẮNG TRƯỚC PCX ĐEN NHÁM
86611K97N00ZD TEM THẮNG TRƯỚC PCX TRẮNG
86831K59A40ZA CHỮ NỔI VARIO 150 VARIO 2015 2016 2017
86831K59A70ZA CHỮ NỔI VARIO 2018 2019 2020
86831K59A80ZA CHỮ NỔI VARIO 2018 2019 2020 XÁM BẠC
86832K59A30 CHỮ VARIO ĐỜI CŨ PHẢI
86833K59A30 CHỮ VARIO ĐỜI CŨ TRÁI
871X0K59A00ZBL TEM GIẤY VARIO ĐỜI CŨ TRẮNG
871X0K59A00ZBR TEM GIẤY VARIO ĐỜI CŨ TRẮNG
871X0K59A00ZCL TEM VARIO ĐỜI CŨ
871X0K60B10ZCL TEM VA16 XANH TRÁI
871X0K60B10ZCR TEM VA16 XANH PHẢI
871X0K60B60ZBR TEM VARIO 2018 2019 2020 125 TRẮNG ĐỎ PHẢI
871X0K60B60ZCL TEM VARIO 2018 2019 2020 125 TRÁI ĐỎ
871X0K60B60ZCR TEM VARIO 2018 2019 2020 125 PHẢI ĐỎ
871X0K60B60ZDL TEM VARIO 2018 2019 2020 125 ĐEN ĐỎ TRÁI
871X0K60B60ZDR TEM VARIO 2018 2019 2020 125 ĐEN ĐỎ PHẢI
871X0K60B70ZAL TEM VARIO 2018 2019 2020 125 TRÁI TRẮNG XANH
871X0K60B70ZAR TEM VARIO 2018 2019 2020 125 PHẢI TRẮNG XANH
871X0K60B70ZDL TEM VARIO 2018 2019 2020 125 TRÁI ĐỎ ĐEN
871X0K60B70ZDR TEM VARIO 2018 2019 2020 125 PHẢI ĐỎ ĐEN
871X0KVB950ZC TEM VARIO 110 XANH
87505K59A10 TEM THÔNG SỐ GẮP VARIO 2015 2016 2017
87505K59A70 TEM NHỰA Ổ KHÓA VARIO 2018 2019 2020 TEM INFORMASIPAN
87514K25600 TEM CẢNH BÁO CBS VARIO 2015 2016 2017 VARIO 2018 2019 2020
87514K81N30 TEM CẢNH BÁO CBS VARIO 2018 2019 2020
87563K59A10 TEM THÔNG SỐ COMBI BRAKE VARIO 2015 2016 2017 VUÔNG
88110K25900 KÍNH VARIO 2015 2016 2017 110 PHẢI
88110KZR600 KÍNH VARIO 2015 2016 2017 PHẢI
88120K25900 KÍNH VARIO 2015 2016 2017 110 TRÁI
88210K59A70 KÍNH VARIO 2018 2019 2020 PHẢI
88220K59A70 KÍNH VARIO 2018 2019 2020 TRÁI
90306KGH901 TÁN CỐT U 12MM SO VARIO 2015 2016 2017 VARIO 2018 2019 2020 CBR150L ADV
90666K59A11 CHỐT DÀN ÁO VARIO 2015 2016 2017 VARIO 2018 2019 2020

 

 

Mã phụ tùng Honda Sonic 150R:

 

53180425010 CAO SU CHE TAY CÔN SO
06401K56N00 BỘ NHÔNG SÊN DĨA SO
06435K56N01 BỐ THẮNG SONIC 150R SAU
06455K56N01 BỐ THẮNG SONIC 150R TRƯỚC
06535KTR900 CHÉN CỔ SONIC 150R FULL
08000K56GLD KIT SONIC 150R VÀNG
08000K56RED KIT SONIC 150R ĐỎ
11100K56305 LỐC MÁY SONIC 150R GIỮA PHẢI
1120BK56N00 LỐC SỐ SONIC 150R ( BÊN ỐC NHỚT)
11330K56N00 NẮP NỒI SONIC 150R / WINNER ĐEN
11330K56N20 NẮP NỒI SONIC 150R / WINNER ĐỒNG
11334K56N00 CAO SU NẮP NỒI SONIC 150R WI
11341K56N00 NẮP MÂM LỬA SONIC 150R / WINNER ĐEN
11341K56N20 NẮP MÂM LỬA SONIC 150R ĐỒNG (REPSOL)
11360K56N00 CHE NHÔNG SO
11394K56N00 RON NỒI SONIC 150R / WINNER
11395K56N00 RON MÂM LỬA SONIC 150R / WINNER
1200AK56N00 ĐẦU BÒ SONIC 150R CBR150R K45G WINNER K56F
12100K56N00 LÒNG SONIC 150R /WINNER/CBR150R
12191K56N01 RON CHÂN LÒNG SONIC 150R / WINNER / CBR150
12251K56N02 RON ĐẦU LÒNG SONIC 150R / WINNER / CBR150R
12311K56N00 NẮP ĐẦU BÒ SONIC 150R ĐEN
12311K56N20 NẮP ĐẦU BÒ SONIC 150R ĐỒNG
12391K56N00 RON CAO SU NẮP ĐẦU BÒ SONIC 150R / WINNER
13000K56N00 DÊN SONIC 150R 2
1300AK56N00 DÊN SONIC 150R / WINNER FULL
13011K56N00 BẠC PISTON SONIC 150R / WINNER / CBR 150
13011K56N01 BẠC PISTON SONIC 150R / WINNER / CBR 150 02
13021K56N00 BẠC PISTON SONIC 150R / WINNER COS 1
13031K56N00 BẠC PISTON SONIC 150R GTR CBR150R CB150 (COS 2)
13101K56N00 PISTON SONIC 150R / WINNER STD
13102K56N00 PISTON SONIC 150R / WINNER COS 1
13103K56N00 PISTON SONIC 150R COS 2 WI CBR150
13111K56N00 ẮC PISTON SONIC 150R / WINNER
13420K56N00 TẠ PHỤ SONIC 150R / WINNER TẠ DÊN SO
14110K56N00 CAM SONIC 150R NẠP WINNER K56F
14210K56N00 CAM SONIC 150R XẢ WINNER K56F
14401K56N01 SÊN CAM SONIC 150R / WINNER
14430K56N00 CÒ NẠP SONIC 150R / WINNER
14440K56N00 CÒ XẢ SONIC 150R / WINNER
14451K56N00 CỐT CÒ SONIC 150R / WINNER
14510K56N00 THẰN LẰN TĂNG CAM SONIC 150R / WINNER CON TĂNG
14546K56N00 PÁT B DẪN HƯỚNG SÊN CAM SONIC 150R WI CBR 150
14611K56N00 THẰN LẰN SÊN CAM SONIC 150R CON ĐỠ
14711K56N00 XUPAP SONIC 150R / WINNER NẠP
14721K56N00 XUPAP SONIC 150R / WINNER XẢ
14751K56N01 LÒ XO ĐẦU SONIC 150R / WINNER NGOÀI
14761K56N01 LÒ XO ĐẦU SONIC 150R / WINNER TRONG
15100KPPT01 BƠM NHỚT SONIC 150R / WINNER
16400K56N01 HỌNG XĂNG SONIC 150R WI CBR150 CB150
16450K56N01 KIM PHUN SONIC 150R GTR CB150 STREETFIRE
16700K56N01 BƠM XĂNG SO
16700K56N11 BƠM XĂNG WINNER / SONIC
16707-K56-N01 LỌC XĂNG SONIC WINNER
16707K56N01 LỌC XĂNG SO
17210K56N00 LỌC GIÓ SONIC 150R / WINNER
17213K56N00 RON NẮP LỌC GIÓ SONIC 150R / WINNER
17225K56N00 HỘP LỌC GIÓ SONIC 150R / WINNER PHẦN DƯỚI
17235K56N00 NẮP LỌC GIÓ SONIC 150R / WINNER
17240K56N00 CAO SU CỔ HÚT GIÓ SONIC 150R / WINNER
17245K56N00 NHỰA LƯỚI LỌC GIÓ SẮT SONIC 150R / WINNER
17253K56N00 CỔ HÚT GIÓ TRONG SONIC 150R / WINNER
17256K56N00 CỔ DÊ CAO SU CỔ HÚT GIÓ SONIC 150R / WINNER
17510K56N00 BÌNH XĂNG SO
17910K56N00 DÂY GA SONIC 150R A
17920K56N00 DÂY GA SONIC 150R B
18200K56N00 FULL PÔ SO
18300K56N00 THÂN PÔ SO
18356K56N00 VỈ PÔ SONIC 150R ỐP PÔ SO
19000K56WRED CHE KÉT GTR ĐỎ
19010K56N01 KÉT NƯỚC SONIC 150R / WINNER
19015K56N01 PÁT QUẠT GIÓ KÉT NƯỚC SONIC 150R / WINNER
19020KPPT02 CÁNH QUẠT KÉT NƯỚC SONIC 150R / WINNER
19030K56N01 QUẠT KÉT NƯỚC SONIC 150R / WINNER (MÔ TƠ)
19215KGH901 CÁNH QUẠT BƠM NƯỚC SONIC 150R / WINNER
19217P72014 PHỐT CỐT BƠM NƯỚC SO
19220K56N00 NẮP BƠM NƯỚC SONIC 150R / WINNER ĐEN
19220K56N20 NẮP BƠM NƯỚC SONIC 150R ĐỒNG
19226K56N00 RON NẮP BƠM NƯỚC SONIC 150R / WINNER
19241K56N00 CỐT BƠM NƯỚC SONIC 150R / WINNER
19242K56N00 NHÔNG BƠM NƯỚC SONIC 150R / WINNER
22000K56N12 BỘ NỒI SONIC 150R / WINNER FULL
22100K56N01 NHÔNG HÚ LỚN SONIC 150R WI CBR150 (CHUỒNG HEO SO) 53T
22121K56N02 MÁ NỒI SONIC 150R / WINNER NGOÀI
22201K56N01 LÁ BỐ NỒI SONIC 150R / WINNER
22321KWW742 LÁ SẮT SONIC 150R / WINNER
22350K56N01 MÁ NỒI SONIC 150R / WINNER TRONG
22350K56N02 MÁ NỒI SONIC 150R MÁ NỒI WIN TRONG
22401K56N01 LÒ XO NỒI SONIC 150R / WINNER
22810K56N00 CẦN KÉO CÔN SONIC 150R / WINNER
22821K56N00 PÁT GIỮ DÂY CÔN LỐC MÁY SONIC 150R / WINNER
22870K56N00 DÂY CÔN SO
22870K56N01 DÂY CÔN SONIC 150R 2
23121K56N00 NHÔNG HÚ NHỎ SONIC 150R / WINNER
23122K56N00 NHÔNG HÚ 23T SONIC WINNER CBR CB 150 ALL
23801KBP901 NHÔNG TẢI SONIC 150R / WINNER
23811KR3600 PHE CÀI NHÔNG SONIC 150R WIN CB CBR 150
24301K56N00 HEO SỐ SONIC 150R / WINNER
24701K56N00 CẦN SỐ SO
24711K56N00 PÁT TRỤC CẦN SỐ SONIC 150R / WINNER
24720K56N00 THANH CHỮ U CẦN SỐ SONIC 150R / WINNER
24781KRM860 CAO SU CẦN SỐ SONIC 150R / WINNER
28211K56N00 NHÔNG GIÒ ĐẠP SONIC 150R K15M K56F K56W
28300K56N00 CẦN KHỞI ĐỘNG SO
30510K56N01 MOBIN SƯỜN SONIC 150R / WINNER
31110K56N01 WALANG LỬA SONIC 150R / WINNER
31120K56N01 CUỘN LỬA SONIC / WINNER
31200K56N01 CỤC ĐỀ SONIC 150R / WINNER
31919K25601 BUGI SONIC 150R NGK
31919K25602 BUGI SONIC 150R DENSO
32100K56N00 BỘ DÂY ĐIỆN SO
33100K56N01 ĐÈN TRƯỚC SONIC 150R FULL
33110K56N01 ĐÈN TRƯỚC SONIC 150R KHÔNG XI NHAN
33700K56N01 ĐÈN SAU SONIC 150R 2
3370AK56N01 ĐÈN SAU SO
33741KAN961 PHẢN QUANG DÈ SO
35010K56N00 Ổ KHÓA SONIC 150R FULL
35150K56N01 CÙM CÔNG TẮC SONIC 150R PHẢI
35200K56N01 CÙM CÔNG TẮC SONIC 150R TRÁI
35759K56N01 CẢM BIẾN BÁO SỐ SONIC 150R / WINNER
36532K56N01 CẢM BIẾN OXY SONIC 150R / WINNER
37100K56N01 ĐỒNG HỒ SO
37610K56N00 MICA ĐỒNG HỒ SO
37620K56N00 ĐẾ ĐỒNG HỒ SO
37700K56N01 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ SONIC 150R / WINNER
40510K56N00 CHẮN SÊN SO
40543K56N00 PÁT TĂNG SÊN SO
4054AK56N00 PÁT TĂNG SÊN SO
41241KW7881 CAO SU ĐÙM SONIC 150R / WINNER
41241KW7882 CAO SU ĐÙM SONIC 150R / WINNER 2
42301K56N00 CỐT BÁNH SAU SONIC 150R WI
42303KANT40 CỤC CANH CÙI DĨA BÁNH SAU SO
42601K56N00ZA MÂM SONIC 150R SAU CAM
42601K56N00ZB MÂM SONIC 150R SAU ĐEN
42601K56N00ZC MÂM SONIC 150R SAU ĐỎ
42611K56N00 CÙI DĨA SONIC 150R / WINNER
42615K56N00 CÙI DĨA SONIC 150R FULL WINNER K56F
42711K56N00 LỐP SAU SO
43190K56N01 PÁT HEO SAU SO
43351K56N01 ĐĨA THẮNG SONIC 150R SAU
44301K56N00 CỐT BÁNH SONIC 150R TRƯỚC
44311K56N00 CỤC CANH BÁNH TRƯỚC 1 XE 2 CÁI
44601K56N00ZA MÂM SONIC 150R TRƯỚC CAM
44601K56N00ZB MÂM SONIC 150R TRƯỚC ĐEN
44601K56N00ZC MÂM SONIC 150R TRƯỚC ĐỎ
44711K56N00 LỐP SONIC 150R TRƯỚC
45251K56N01 ĐĨA THẮNG SONIC 150R TRƯỚC
45510KZY702 CÙM THẮNG SONIC 150R CBR150R K45A
45513HA2007 NẮP BÌNH DẦU PHANH SONIC 150R / WINNER
46500K56N00 CẦN THẮNG SONIC 150R / WINNER
46514K56N00 LÒ XO CHÂN THẮNG SONIC 150R / WINNER
50320K56N00 HỘP ẮC QUY SO
50330K56N00 BỢ ACQUY SO
50400K56N00ZA CẢN SAU SONIC 150R ĐEN
50400K56N00ZB CẢN SAU SONIC 150R BẠC
50500K56N10 CHỐNG ĐỨNG SO
5050AK56N00 CHỐNG ĐỨNG SONIC 150R / WINNER
50530K56N00 CHỐNG NGHIÊNG SO
50606K56N00 CHE PEN SONIC 150R / WINNER
50619K56N00 PÁT SẮT GÁC CHÂN SONIC 150R DƯỚI CAO SU WINNER K56F
50650K56N00 PÁT GÁC CHÂN SONIC 150R TRƯỚC PHẢI WINNER K56F
50660K56N00 PÁT GÁC CHÂN SONIC 150R TRƯỚC TRÁI WINNER K56F
50661KYE900 CAO SU GÁC CHÂN SONIC 150R TRƯỚC
50670K56N00 THANH GÁC CHÂN SONIC 150R TRƯỚC TRÁI WINNER K56F
50700K56N00 GÁC CHÂN SONIC 150R SAU PHẢI FULL WINNER K56F
50705K56N00 GÁC CHÂN SONIC 150R SAU TRÁI FULL WINNER K56F
50715K56N00 PÁT GÁC CHÂN SONIC 150R SAU PHẢI WINNER K56F
50716K56N00 PÁT GÁC CHÂN SONIC 150R SAU TRÁI WINNER K56F
50720KT7761 CỤC NHÔM GÁC CHÂN SONIC 150R SAU PHẢI CBR150R
50730KT7761 CỤC NHÔM GÁC CHÂN SONIC 150R SAU TRÁI CBR150R
51400K56N01 PHUỘC TRƯỚC SONIC 150R PHẢI
51401K56N01 LÒ XO PHUỘC TRƯỚC SO
51410K56N01 TY PHUỘC SO
51500K56N01 PHUỘC TRƯỚC SONIC 150R TRÁI
52101K56N00 CỐT GẮP SO
5210AK56N00 GẮP SAU SO
52400K56N21 PHUỘC SAU SONIC 150R ĐỎ
53100K56N00 GHI ĐÔNG SONIC 150R PHẢI
53105K56N00 GÙ SONIC 150R K56
53105KRC900 GÙ SONIC 150R KRC
53140K15900 BAO TAY SONIC 150R PHẢI ỐNG GA
53150K56N00 GHI ĐÔNG SONIC 150R TRÁI
53166KYJ900 BAO TAY SONIC 150R TRÁI
53170KYE900 CÙM CÔN SO
53175KSPB51 TAY THẮNG SO
53178KYE900 TAY CÔN SO
5320AK56N00 CHẢNG BA SONIC 150R DƯỚI
53219K56N00 CHẢNG BA SONIC 150R DƯỚI
53230K56N00ZA CHẢNG BA SONIC 150R TRÊN
61000K56H20ZD DÈ TRƯỚC SONIC 150R TRẮNG (CÓ TEM FI)
61000K56H20ZE DÈ TRƯỚC SONIC 150R ĐỎ CÓ TEM FI
61000K56N20ZA DÈ TRƯỚC SONIC 150R ĐEN ĐỦ TEM BẢN REPSOL
61100K56N00FMB DÈ TRƯỚC SONIC 150R ĐEN
61100K56N00RSW DÈ TRƯỚC SONIC 150R TRẮNG
61100K56N00SMM DÈ TRƯỚC SONIC 150R HỒNG
61100K56N00WRD DÈ TRƯỚC SONIC 150R ĐỎ
61100K56N00ZE DÈ TRƯỚC SONIC 150R ĐEN NHÁM
61200K56N00 NHỰA NHÁM DÈ TRƯỚC SONIC 150R ( DÈ B )
61302K56N00NOR TAI SONIC 150R PHẢI CAM
61302K56N00ZB TAI SONIC 150R PHẢI ĐỎ
61302K56N00ZC TAI SONIC 150R PHẢI HỒNG
61302K56N00ZD TAI SONIC 150R PHẢI TRẮNG
61302K56N00ZE TAI SONIC 150R PHẢI ĐEN
61302K56N00ZF TAI SONIC 150R PHẢI ĐEN NHÁM
61303K56N00NOR TAI SONIC 150R TRÁI CAM
61303K56N00ZB TAI SONIC 150R TRÁI ĐỎ
61303K56N00ZC TAI SONIC 150R TRÁI HỒNG
61303K56N00ZD TAI SONIC 150R TRÁI TRẮNG
61303K56N00ZE TAI SONIC 150R TRÁI ĐEN
61303K56N00ZF TAI SONIC 150R TRÁI ĐEN NHÁM
61304K56N00ABM CẰM SONIC 150R ĐEN BÓNG
61304K56N00ZA CẰM SONIC 150R ĐỎ
61304K56N00ZB CẰM SONIC 150R HỒNG
61304K56N00ZC CẰM SONIC 150R BẠC
61304K56N00ZD CẰM SONIC 150R TRẮNG
61304K56N00ZE CẰM SONIC 150R CAM
61304K56N00ZF CẰM SONIC 150R ĐEN NHÁM
6130BK56N00 ỐP ĐẦU SONIC 150R ( NHỰA ĐẦU SONIC 150R )
61311K56N00 BỢ ĐÈN PHA SONIC 150R BỢ ĐỒNG HỒ SO
61313K56N00 PÁT BIỂN SỐ TRƯỚC SO
61314K56N00 GỌNG SẮT BẮT PÁT BS SO
6410AK56N00 ỐP LƯỜN GIỮA SO
64305K56H20ZB YẾM SONIC 150R PHẢI TRẮNG CÓ TEM ĐỎ 2016
64310K56NH0ZA LƯỜN GIỮA SONIC 150R PHẢI ĐEN NHÁM CÓ TEM 2016
64320K56N00FMB YẾM SONIC 150R PHẢI ĐEN
64320K56N00MGB YẾM SONIC 150R PHẢI ĐEN NHÁM
64320K56N00RSW YẾM SONIC 150R PHẢI TRẮNG
64320K56N00VRD YẾM SONIC 150R PHẢI ĐỎ
64320K56N00WRD YẾM SONIC 150R PHẢI ĐỎ
64330K56N00 MỎ CÀY SONIC 150R PHẢI (NHỰA NHÁM)
64340K56N00FMB LƯỜN GIỮA SONIC 150R PHẢI ĐEN
64340K56N00MGB LƯỜN GIỮA SONIC 150R PHẢI ĐEN NHÁM
64340K56N00NOR LƯỜN GIỮA SONIC 150R PHẢI CAM
64340K56N00RSW LƯỜN GIỮA SONIC 150R PHẢI TRẮNG
64340K56N00SMM LƯỜN GIỮA SONIC 150R PHẢI HỒNG
64340K56N00VRD LƯỜN GIỮA SONIC 150R PHẢI ĐỎ
64340K56N00WRD LƯỜN GIỮA SONIC 150R PHẢI ĐỎ
64341K56N00 PÁT MỎ CÀY SONIC 150R PHẢI
64342K56N00 PÁT MỎ CÀY SONIC 150R TRÁI
64420K56N00FMB YẾM SONIC 150R TRÁI ĐEN
64420K56N00MGB YẾM SONIC 150R TRÁI ĐEN NHÁM
64420K56N00RSW YẾM SONIC 150R TRÁI TRẮNG
64420K56N00VRD YẾM SONIC 150R TRÁI ĐỎ
64420K56N00WRD YẾM SONIC 150R TRÁI ĐỎ
64430K56N00 MỎ CÀY SONIC 150R TRÁI (NHỰA NHÁM)
64440K56N00FMB LƯỜN GIỮA SONIC 150R TRÁI ĐEN
64440K56N00MGB LƯỜN GIỮA SONIC 150R TRÁI ĐEN NHÁM
64440K56N00NOR LƯỜN GIỮA SONIC 150R TRÁI CAM
64440K56N00RSW LƯỜN GIỮA SONIC 150R TRÁI TRẮNG
64440K56N00SMM LƯỜN GIỮA SONIC 150R TRÁI HỒNG
64440K56N00VRD LƯỜN GIỮA SONIC 150R TRÁI ĐỎ
64440K56N00WRD LƯỜN GIỮA SONIC 150R TRÁI ĐỎ
6450AK56N00 NHỰA NHÁM LƯỜN GIỮA SONIC 150R PHẢI
6452AK56N00 CHE ẮC QUY SO
6455AK56N00 NHỰA NHÁM LƯỜN GIỮA SONIC 150R TRÁI
64600K56N00 MU RÙA SO
6470AK56N00 NHỰA NHÁM BỢ ĐÈN SAU SO
64750K56N00ZA CHỤP ĐÈN SAU SO
77200K56N00 YÊN SO
8010BK56N00 DÈ SAU SO
8015AK56N00 DÈ GẦM SO
83610K56N00FMB BỤNG SAU SONIC 150R PHẢI ĐEN
83610K56N00MGB BỤNG SAU SONIC 150R PHẢI ĐEN NHÁM
83610K56N00RSW BỤNG SAU SONIC 150R PHẢI TRẮNG
83610K56N00SMM BỤNG SAU SONIC 150R PHẢI HỒNG
83610K56N00WRD BỤNG SAU SONIC 150R PHẢI ĐỎ
83620K56N00FMB BỤNG SAU SONIC 150R TRÁI ĐEN
83620K56N00MGB BỤNG SAU SONIC 150R TRÁI ĐEN NHÁM
83620K56N00RSW BỤNG SAU SONIC 150R TRÁI TRẮNG
83620K56N00SMM BỤNG SAU SONIC 150R TRÁI HỒNG
83620K56N00WRD BỤNG SAU SONIC 150R TRÁI ĐỎ
86615K56N20 TEM HRC 70MM
86641K56NF0ZA TEM SONIC 150R 2019 YẾM PHẢI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86641K56NF0ZB TEM SONIC 150R 2020 YẾM PHẢI ĐEN
86641K56NH0ZA TEM SONIC 150R 2019 YẾM PHẢI ĐEN NHÁM
86641K56NL0ZA TEM SONIC 150R 2020 MẪU A YẾM PHẢI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86641K56NL0ZB TEM SONIC 150R 2020 MẪU B YẾM PHẢI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86641K56NN0ZA TEM SONIC 150R 2020 YÊM PHẢI ĐEN NHÁM
86642K56NF0ZA TEM SONIC 150R 2019 YẾM TRÁI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86642K56NF0ZB TEM SONIC 150R 2020 YẾM TRÁI ĐEN
86642K56NH0ZA TEM SONIC 150R 2019 YẾM TRÁI ĐEN NHÁM
86642K56NL0ZA TEM SONIC 150R 2020 MẪU A YẾM TRÁI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86642K56NL0ZB TEM SONIC 150R 2020 MẪU B YẾM TRÁI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86642K56NN0ZA TEM SONIC 150R 2020 YẾM TRÁI ĐEN NHÁM
86643K56NF0ZA TEM SONIC 150R 2019 LƯỜN TRƯỚC PHẢI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86643K56NF0ZB TEM SONIC 150R 2020 LƯỜN TRƯỚC PHẢI ĐEN
86643K56NH0ZA TEM SONIC 150R 2019 LƯỜN TRƯỚC PHẢI ĐEN NHÁM
86643K56NL0ZA TEM SONIC 150R 2020 MẪU A LƯỜN TRƯỚC PHẢI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86643K56NL0ZB TEM SONIC 150R 2020 MẪU B YẾM PHẢI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86643K56NN0ZA TEM SONIC 150R 2020 LƯỜN TRƯỚC PHẢI ĐEN NHÁM
86644K56NF0ZA TEM SONIC 150R 2019 LƯỜN TRƯỚC TRÁI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86644K56NF0ZB TEM SONIC 150R 2020 LƯỜN TRƯỚC TRÁI ĐEN
86644K56NH0ZA TEM SONIC 150R 2019 LƯỜN TRƯỚC TRÁI ĐEN NHÁM
86644K56NL0ZA TEM SONIC 150R 2020 MẪU A LƯỜN TRƯỚC TRÁI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86644K56NL0ZB TEM SONIC 150R 2020 MẪU B YẾM TRÁI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86644K56NN0ZA TEM SONIC 150R 2020 LƯỜN TRƯỚC TRÁI ĐEN NHÁM
86645K56NF0ZA TEM SONIC 150R 2019 LƯỜN SAU PHẢI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86645K56NF0ZB TEM SONIC 150R 2020 LƯỜN SAU PHẢI ĐEN
86645K56NL0ZA TEM SONIC 150R 2020 MẪU A YẾM PHẢI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86645K56NL0ZB TEM SONIC 150R 2020 MẪU B LƯỜN SAU PHẢI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86645K56NN0ZA TEM SONIC 150R 2020 LƯỜN SAU PHẢI ĐEN NHÁM
86646K56NF0ZA TEM SONIC 150R 2019 LƯỜN SAU TRÁI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86646K56NF0ZB TEM SONIC 150R 2020 LƯỜN SAU TRÁI ĐEN
86646K56NH0ZA TEM SONIC 150R 2019 LƯỜN SAU TRÁI ĐEN NHÁM
86646K56NL0ZA STRIPE B,L SIDE UP CVR,TY2
86646K56NL0ZB TEM SONIC 150R 2020 MẪU B LƯỜN SAU TRÁI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86646K56NN0ZA TEM SONIC 150R 2020 LƯỜN SAU TRÁI ĐEN NHÁM
86831K56NF0ZA TEM SONIC 150R 2019 BỤNG PHẢI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86831K56NF0ZB TEM SONIC 150R 2020 BỤNG PHẢI ĐEN
86831K56NH0ZA TEM SONIC 150R 2019 BỤNG PHẢI ĐEN NHÁM
86831K56NL0ZA STRIPE,R BODY COVER,TYPE 2
86831K56NL0ZB STRIPE,R BODY COVER,TYPE 1
86831K56NN0ZA TEM SONIC 150R 2020 BỤNG PHẢI ĐEN NHÁM
86832K56NF0ZA TEM SONIC 150R 2019 BỤNG TRÁI ĐỎ TRẮNG ĐEN
86832K56NF0ZB TEM SONIC 150R 2020 BỤNG TRÁI ĐEN
86832K56NH0ZA TEM SONIC 150R 2019 BỤNG TRÁI ĐEN NHÁM
86832K56NL0ZA STRIPE,L BODY COVER,TYPE 2
86832K56NL0ZB STRIPE,L BODY COVER,TYPE 1
86832K56NN0ZA TEM SONIC 150R 2020 BỤNG TRÁI ĐEN NHÁM
87110KVB900ZA TEM HONDA 60MM
871X0K56A00RED TEM DÈ TRƯỚC SONIC 150R ĐỎ
871X0K56A00WHI TEM DÈ TRƯỚC SONIC 150R TRẮNG
871X0K56FGRE TEM VIỀN MÂM SONIC 150R XÁM
871X0K56FYEL TEM VIỀN MÂM SONIC 150R VÀNG
871X0K56N00ZAL TEM SONIC 150R ĐEN BẠC 2015 TRÁI
871X0K56N00ZAR TEM SONIC 150R ĐEN BẠC 2015 PHẢI
871X0K56N00ZBL TEM SONIC 150R TRẮNG TRÁI 2015
871X0K56N00ZBR TEM SONIC 150R TRẮNG PHẢI 2015
871X0K56N00ZCL TEM SONIC 150R ĐỎ TRÁI 2015
871X0K56N00ZCR TEM SONIC 150R ĐỎ PHẢI 2015
871X0K56N00ZDL TEM HỒNG 2016 TRÁI
871X0K56N00ZDR TEM HỒNG 2016 PHẢI
871X0K56N20ZAL TEM SONIC 150R REPSOL TRÁI
871X0K56N20ZAR TEM SONIC 150R REPSOL PHẢI
871X0K56N50ZAL TEM SONIC 150R CAM 2017 TRÁI
871X0K56N50ZAR TEM SONIC 150R CAM 2017 PHẢI
871X0K56N50ZBL TEM SONIC 150R ĐỎ TRÁI 2017
871X0K56N50ZBR TEM SONIC 150R ĐỎ PHẢI 2017
871X0K56N50ZCL TEM SONIC 150R HỒNG TRÁI 2017
871X0K56N50ZCR TEM SONIC 150R HỒNG PHẢI 2017
871X0K56N70ZAL TEM SONIC 150R ĐEN NHÁM TRÁI 2016
871X0K56N70ZAR TEM SONIC 150R ĐEN NHÁM PHẢI 2016
871X0K56NA0ZAL TEM SONIC 150R ĐEN 2017 TRÁI
871X0K56NA0ZAR TEM SONIC 150R ĐEN 2017 PHẢI
871X0K56NA0ZBL TEM SONIC 150R TRẮNG ĐỎ ĐEN 2017 TRÁI
871X0K56NA0ZBR TEM SONIC 150R 2017 PHẢI TRẮNG ĐỎ ĐEN
871X0K56NB0ZAL TEM SONIC 150R WINNING ĐỎ TRÁI
871X0K56NB0ZAR TEM SONIC 150R WINNING ĐỎ PHẢI
871X0K56NC0ZAL TEM SONIC 150R 2018 TRÁI ĐEN NHÁM
871X0K56NC0ZAR TEM SONIC 150R 2018 PHẢI ĐEN NHÁM
87505K56N00 TEM THÔNG SỐ GẮP SO
87517K56N00 TEM HỘP LỌC GIÓ SO
88110K56N00 KÍNH SONIC 150R PHẢI
88120K56N00 KÍNH SONIC 150R TRÁI
90133K56N00 ỐC 6X14 DÈ TRƯỚC SONIC 150R / WINNER
90301-K12-900 PHE CÀI TAI THỎ SO
90304KGH901 TÁN CÙI DĨA SONIC 150R CBR150 LED
91051K35V01 BẠC ĐẠN CÙI DĨA SONIC 150R / WINNER
91052K03N41 BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC SONIC 150R / WINNER VARIO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
91053K03N41 BẠC ĐẠN BÁNH SAU SONIC 150R / WINNER

 

 

Mã phụ tùng Honda CBR 150R 2016 2017 2018:

06401K45N41 NHÔNG SÊN DĨA CBR 150 LED K45 KIT
18355K45N40 ỐP PÔ CBR 150R
37100K45N41 ĐỒNG HỒ CBR 150R
40530K45N41 SÊN CBR 150R LED
42601K45N00ZB MÂM CBR 150R SAU 2014
44601K45N00ZB MÂM CBR 150R TRƯỚC 2014
45251K45N01 ĐĨA THẮNG TRƯỚC CBR 150R
53175K26901 TAY THẮNG CBR 150R
6415AK45N40 GỌNG SẮT ĐÈN TRƯỚC CBR 150R K45G
64211K45N40ZB MẶT NẠ CBR 150R ĐỎ K45G
64421K45N40ZE LƯỜN GIỮA CBR 150R TRÁI ĐEN
67111K45N40 CHẮN GIÓ CBR 150R
871X0K45N60ZAL TEM CBR 150R TRÁI ĐỎ TRẮNG ĐEN K45G
871X0K45N70ZAL TEM CBR 150R TRÁI ĐEN ĐỎ
871X0K45N70ZAR TEM CBR 150R ĐEN ĐỎ PHẢI
871X0K45N70ZBL TEM CBR 150R ĐEN TRẮNG TRÁI
871X0K45N70ZBR TEM CBR 150R ĐEN TRẮNG PHẢI
8811AK45N40 KÍNH CBR 150R PHẢI
88120K45N41 KÍNH CBR 150R TRÁI K45G
8812AK45N40 KÍNH CBR 150R TRÁI K45G

 

 

Mã phụ tùng Honda CBR 150R 2019 2020:

08T80K45000 TEM ỐP BÌNH XĂNG CBR 150R
17211K15900 LỌC GIÓ CBR 150R
18310K45N40 LON PÔ CBR 150R
19000K45000 CHE KÉT CBR 150R
19010K15921 KÉT NƯỚC CBR 150R
22355KGH600 ĐĨA ÁP SUẤT LY HỢP CBR 150R
22870K45N40 DÂY CÔN CBR 150R
33100K45N41 CHÓA ĐÈN TRƯỚC CBR 150R LED
35200K45N41 CÙM CÔNG TẮC CBR 150R TRÁI
37100K45NA1 ĐỒNG HỒ CBR 150R ABS
37610K45NA1 MẶT ĐỒNG HỒ CBR 150R MICA ĐỒNG HỒ CBR 150R
38770K45N41 ECU CB150R
40510K45N40 CHẮN SÊN CBR 150R DÈ CON CBR 150R
42601K45NB1MAG MÂM CBR 150R SAU ABS
44601K45NB1MAG MÂM CBR 150R TRƯỚC ĐEN ABS
46500K45N00 CẦN SỐ CBR 150R
50530K45N00 CHÂN CHỐNG CBR 150R NGHIÊNG
50600K45N40 PÁT GÁC CHÂN CBR 150R TRƯỚC PHẢI
50610K15900 CAO SU GÁC CHÂN CBR 150R TRƯỚC
50635K45N40 CỤC NHÔM GÁC CHÂN CBR 150R PHẢI TRƯỚC
50645K45N40 CỤC NHÔM GÁC CHÂN CBR 150R TRÁI TRƯỚC
50700K45N40 PÁT GÁC CHÂN CBR 150R TRƯỚC TRÁI
50715K45N40 PÁT GÁC CHÂN CBR 150R SAU PHẢI
50725K45N40 PÁT GÁC CHÂN CBR 150R SAU TRÁI
51400K45306 PHUỘC TRƯỚC CBR 150R PHẢI
51500K45306 PHUỘC TRƯỚC CBR 150R TRÁI
53100K45N40 GHI ĐÔNG CBR 150R PHẢI
53150K45N40 GHI ĐÔNG CBR 150R TRÁI
53175KPNE01 TAY THẮNG CBR 150R
53178K45NA0 TAY CÔN CBR 150R
53219K45N40 CHẢNG BA CBR 150R DƯỚI K45N
61100K15920ZA DÈ TRƯỚC CBR 150R ĐỎ
61100K15920ZB DÈ TRƯỚC CBR 150R ĐEN NHÁM
61100K15920ZD DÈ TRƯỚC CBR 150R ĐEN BÓNG
64150K45NA0 GỌNG SẮT CBR 150R ĐÈN PHA
64211-K45-NA0ZA MẶT NẠ CBR 150R CAM TH
64211-K45-NA0ZE MẶT NẠ CBR 150R ĐEN NHÁM TH
64211-K45-NA0ZF MẶT NẠ CBR 150R TRƯỚC TRẮNG TH
64211K45NA0ZB MẶT NẠ CBR 150R ĐỎ K45N K45G
64221K45N40 NHỰA ĐẦU CBR 150R DƯỚI PHẢI K45N K45G
6422AK45N40 NHỰA ĐẦU CBR 150R DƯỚI PHẢI K45G
64231K45N40 NHỰA ĐẦU CBR 150R DƯỚI TRÁI K45N K45G
6423AK45N40 NHỰA ĐẦU CBR 150R DƯỚI TRÁI K45G
64241-K45-NA0 NHỰA NHÁM BỢ ĐÈN TRƯỚC CBR 150R TH
64241K45NA0 NHỰA NHÁM BỢ ĐÈN TRƯỚC CBR 150R
64261K45N40 NHỰA ĐẦU CBR 150R TRÊN PHẢI K45N K45G
64271K45N40 NHỰA ĐẦU CBR 150R TRÊN TRÁI K45N K45G
64311-K45-N40ZC YẾM CBR 150R PHẢI TRẮNG TH
64311-K45-N40ZE YẾM CBR 150R PHẢI ĐEN NHÁM TH
64321-K45-N40ZF ỐP SƯỜN CBR 150R PHẢI ĐEN NHÁM TH
64321K45N40ZB LƯỜN GIỮA CBR 150R PHẢI XÁM
64330K45N40 NHỰA NHÁM YẾM CBR 150R PHẢI K45N K45G
64332K45N40 NHỰA NHÁM MỎ CÀY CBR 150 LED GIỮA
6433AK45N40 NHỰA NHÁM YẾM CBR 150R PHẢI
64342K45N40 NHỰA NHÁM MỎ CÀY CBR 150R PHẢI K45N K45G
64410K45N50ZA YẾM CBR 150 TRÁI TRẮNG (TEM REPSOL)
64411-K45-N40ZC YẾM CBR 150R TRÁI TRẮNG TH
64411-K45-N40ZE YẾM CBR 150R TRÁI ĐEN NHÁM TH
64421-K45-N40ZF ỐP SƯỜN CBR 150R TRÁI ĐEN NHÁM TH
64430K45N40 NHỰA NHÁM YẾM CBR 150R TRÁI K45G K45N
6443AK45N40 NHỰA NHÁM YẾM CBR 150R TRÁI
67111K45NA0 CHẮN GIÓ CBR 150R
80121K45N40 DÈ SAU A CBR 150R
83111-K45-N40ZC BỤNG CBR 150R PHẢI TRẮNG TH
83111-K45-N40ZE BỤNG CBR 150R PHẢI ĐEN NHÁM TH
83121-K45-N40ZC BỤNG CBR 150R TRÁI TRẮNG TH
83121-K45-N40ZE BỤNG CBR 150R TRÁI ĐEN NHÁM TH
83121K45N40ZA BỤNG SAU CBR 150R TRÁI ĐEN
83141K45N40ZA ỐP Ổ KHÓA YÊN CBR 150R ĐỎ
83141K45N40ZC ỐP Ổ KHÓA YÊN CBR 150R TRẮNG
83141K45N40ZD ỐP Ổ KHÓA YÊN CBR 150R ĐEN BÓNG
83141K45N40ZE ỐP Ổ KHÓA YÊN CBR 150R ĐEN NHÁM
83211K45N40 NẮP BÌNH NƯỚC PHỤ CBR 150R PHẢI K45N K45G NHỰA NHÁM ỐP HÔNG
8321AK45N40 NẮP BÌNH NƯỚC PHỤ CBR 150R PHẢI K45G NHỰA NHÁM ỐP HÔNG
8322AK45N40 NẮP BÌNH NƯỚC PHỤ CBR 150R TRÁI K45N K45G NHỰA NHÁM ỐP HÔNG
86171K45NA0ZB STRIPE,R FUEL TANK TYPE 1
86202K45N70ZA MARK,L WING 85MM TYPE 1
86642K45NA0ZB STRIPE,L MIDDLE COWL TYP 1
86832K45NA0ZA TEM CBR 150 TRÁI
871X0K45N50ZAL TEM CBR 150R REPSOL TRÁI
871X0K45N50ZAR TEM CBR 150R REPSOL PHẢI
88110K45NA1 KÍNH CBR 150R PHẢI
88120K45NA1 KÍNH CBR 150R TRÁI K45N

 

 

Mã phụ tùng Honda CBR 250RR:

53214371010 CHÉN CỔ CBR 250RR MIẾNG DƯỚI CÙNG
06435K64N01 BỐ THẮNG CBR 250RR K64 SAU
08F88K64A00CRB ỐP PÔ CARBON CBR 250RR
08P61KYJ000 TEM XƯƠNG CÁ CARBON CBR 250RR
08T80K64A00 TEM BÌNH XĂNG K64
13011K64N00 BẠC PISTON CBR250
13101K64P00 PISTON CBR250
17210K64N00 LỌC GIÓ CBR 250RR
18306K64N00 CHỤP ĐUÔI PÔ CBR 250RR
18355K64N00 ỐP PÔ CBR 250RR PHẦN INOX
18356K64N00 ỐP PÔ CBR 250RR PHẦN ĐEN
18392K64N01 RON PÔ CBR 250RR
19000K64A00 CHE KÉT NƯỚC CBR 250RR
19010K64N01 KÉT NƯỚC CBR 250RR
22201K64N01 LÁ BỐ CBR 250RR K64
22321-ML7-000ID LÁ SẮT CBR 250RR
22321ML7000 LÁ SẮT CBR 250RR CB650F
22870K64N00 DÂY CÔN CBR 250RR
24720K64N00 CẦN SỐ CBR 250RR
33100K64N01 ĐÈN CBR 250RR K64TRƯỚC
33701K64N01 ĐÈN HẬU CBR 250RR
35200K64N01 CÙM TRÁI CBR 250RR
36532K64N01 CẢM BIẾN OXY CBR 250RR
43001K64A00BLK BẢO VỆ TAY LÁI CBR 250RR
43251K64N01 ĐĨA SAU CBR 250RR
45120K64N01 ĐĨA THẮNG CBR 250RR TRƯỚC K64
46500K64N00 CẦN THẮNG CBR 250RR
50530K64N00 CHỐNG NGHIÊNG CBR 250RR
50607K64N00 CHE GÁC CHÂN CBR 250RR K64 TRƯỚC PHẢI
50700K64N00 PÁT GÁC CHÂN CBR 250RR TRƯỚC TRÁI K64
50707K64N00 CHE GÁC CHÂN CBR 250RR K64 TRƯỚC TRÁI
53175K64N02 TAY THẮNG CBR 250RR
53178K64N00 TAY CÔN CBR 250RR
53219K64N00 CHẢNG BA CBR 250RR K64 DƯỚI
61100K64N00ZA DÈ CBR 250RR K64 TRƯỚC ĐỎ BÓNG
61100K64N00ZK DÈ CBR 250RR K64 TRƯỚC ĐỎ NHÁM
64110K64N00 CHẮN GIÓ CBR 250RR K64
64210K64N00AGM MẶT NẠ CBR 250RR K64 XÁM
64210K64N00ZB MẶT NẠ CBR 250RR ĐỎ
64210K64N00ZK MẶT NẠ CBR 250RR ĐEN BÓNG
64221K64N00 GỌNG SẮT ĐÈN TRƯỚC CBR 250RR
64224K64N00 BỢ ĐỒNG HỒ CBR 250RR
64340K64N00ZA LƯỜN CBR 250RR PHẢI ĐEN NHÁM
64360K64N00 NHỰA NHÁM MỎ CÀY CBR 250RR K64 TRÁI
64391K64A00BLA AERO FIN BLACK K64
64440K64N00ZA LƯỜN CBR 250RR TRÁI ĐEN NHÁM
77300K64N00 YÊN SAU CBR 250RR
83155K64A00CRB ỐP NẮP BÌNH XĂNG CARBON CBR 250RR
83155K64N00ZA ỐP NẮP BÌNH XĂNG CBR 250RR
83450K64A00BLA YÊN SOLO CBR 250RR ĐEN
83450K64A00GRE YÊN SOLO CBR 250RR K64 XÁM
83500K64A00 PÁT BIỂN SỐ PHỤ KIỆN CBR 250RR
8352AK64N00 NHỰA NHÁM LƯỜN CBR 250RR K64 TRÁI
83670K64N00 NHỰA NHÁM ỐP HÔNG CBR 250RR K64 PHẢI
83680K64N00 NHỰA NHÁM ỐP HÔNG CBR 250RR K64 TRÁI
86611K64610ZA TEM ABS CBR250 TRẮNG
86611K64610ZB TEM ABS CBR250 ĐỎ
86862K64N40ZA TEM REPSOL 80MM
871X0K64620ZAL TEM CBR 250RR TRÁI ĐEN NHÁM
871X0K64620ZAR TEM CBR 250RR PHẢI ĐEN NHÁM
871X0K64N41ZAL TEM CBR 250RR REPSOL TRÁI
871X0K64N41ZAR TEM CBR 250RR REPSOL PHẢI
871X0K64N80ZAL TEM CBR 250RR TRÁI KABUKI
871X0K64N80ZAR TEM CBR 250RR PHẢI KABUKI

 

 

Mã phụ tùng Honda ADV 150, Genio,…:

03512HDL000 KHÓA THẮNG ĐĨA CÁC LOẠI XE HONDA
0800AK56F00 KIT 4 MÓN GTR
0800AK81ARED BỘ KIT NEW BEAT
082342MAK8LN0 NHỚT AHM 1L2
082342MBK0LN0 NHỚT AHM 0,8L TAY GA
08294M99K0NL0 NHỚT HỘP SỐ AHM 120ML
08F47K97G00 ỐP ĐUÔI ĐÈN PCX
08F80K56F00 ỐP LỐC MÁY GTR PHỤ KIỆN
08F88K0JA00 KIT ỐP PÔ GEN
08F88K0WA00 KIT CHE KÉT NƯỚC ADV
08F88K56F00 KIT ỐP PÔ GTR
08F88K97G00 ỐP PÔ PCX
08R00K56F00 ĐỆM TAY GA HONDA
08R74K0WA00 KIT CÁNH YẾM PHỤ ADV 150
08R80K0JA00 KIT CHẮN GIÓ GEN
08S10K0WA00 KIT DÁN KÍNH GIÓ ADV
08S10K56F00 CHẮN GIÓ GTR PHỤ KIỆN
08S10K97G00 CHẮN GIÓ PCX
08T80K0WA00 KIT DÁN BAGA GIỮA ADV
12110M21D71-025 PISTON OS0.25
12110M21D71-100 Piston OS 1.00
14711KYZ900 XUPAP NẠP SUPRA X 125
17200K0JA00 KIT ỐP LỌC GIÓ GEN
17210K97N00 LỌC GIÓ ADV PCX 150
17211K18900 LỌC GIÓ CB 150R (2013-2018)
17510K56N10 BÌNH XĂNG WINNER
17910K56N10 DÂY GA GTR A
17920K56N10 DÂY GA GTR B
18318K0JN00 ỐP PÔ GEN
18318K0WN00 ỐP PÔ ADV 150
18327K97T00 CHỤP ĐUÔI PÔ PCX
19000K56F00 CHE KÉT GTR
22201HM3A60 LÁ BỐ HONDA PKT 200 250 300
22202MAE000 LÁ BỐ HONDA PKL
22355-KGH-600 TẤM LIÊN KẾT CB150R
22870K56N10 DÂY CÔN WINNER / GTR150
31110K56N11 WALANG LỬA WINNER
31120K56N11 CUỘN LỬA WINNER
32100-K56-N00 DÂY ĐIỆN CHÍNH SO
32100K56N10 DÂY ĐIỆN SƯỜN WINNER
33100K0WN01 CHÓA ĐÈN TRƯỚC ADV
3310AK97G00 ỐP ĐẦU ĐÈN PCX
33700K56N11 ĐÈN SAU GTR / WINNER
35200KEV650 CÙM CÔNG TẮC SUPRA PHẢI
36532K56N11 CẢM BIẾN OXY WINNER
38770K56N11 ECU WINNER
4054AKPH880 PÁT TĂNG SÊN WAVE 125i FU2 SUPRA X125
42304KPP900 CỤC CANH BÊN ĐĨA TẢI
42313KGH901 CỤC CANH BÊN ĐĨA THẮNG SO
42650K97N00ZA MÂM PCX ĐĨA
43000K81000 BẢO VỆ TAY LÁI BEAT
43001K56F00 BẢO VỆ TAY LÁI GTR
43111K56F00 CẢNG SAU GTR PHỤ KIỆN
43113K56F00 BAGA GIỮA GTR
43251K97N01 ĐĨA THẮNG PCX SAU
44601K59A70ZA MÂM VARIO 2018 2019 2020 TRƯỚC
50400K56N10ZA CẢNG SAU GTR
51400K56N11 PHUỘC TRƯỚC GTR PHẢI
51500K56N11 PHUỘC TRƯỚC GTR TRÁI
52100K97N00 GẮP PCX ĐĨA
52110KYZ910ZA GẮP SUPRA X HELM IN THẮNG ĐĨA
52400KPH720 PHUỘC SAU FUTURE2
52400KYZ901 PHUỘC SAU FU MẬP
52400KYZ912 PHUỘC SAU FU MẬP
52400KZLA01 PHUỘC SAU VISION INDO
53140K56N10 BAO TAY ỐNG GA WINNER
53204K59A10ZA CHẮN GIÓ CLICK 2015 THÁI
5320CK56N10 CHẢNG BA GTR DƯỚI
53214GN5900 DUST SEAL
61304K0JA00 KIT ỐP ĐỒNG HỒ GEN
61304K15920 CHẮN GIÓ CB150R STREETFIRE
61401K56F00 ỐP CHE PHUỘC GTR 150
64300K0JA0BLK KIT THẢM GEN
64300K0JA0BRW THẢM GENIO
64300K0WA00 KIT DÁN ĐỂ CHÂN ADV 150
64300K97G00 DÁN ĐỂ CHÂN PCX
6430CK56N10 MẶT NẠ GTR ĐEN
6430CK56N40 MẶT NẠ GTR ĐỎ
64320K15930ZA MỎ CÀY XÁM CB150R STREETFIRE K15G
6432BK15930 MỎ CÀY NHÁM PHẢI CB150R STREETFIRE K15G
6432CK15930 MỎ CÀY NHÁM TRÁI CB150R STREETFIRE K15G
64434K0WN00ZB NẮP BẢO TRÌ ADV
64440K41N00 NHỰA NHÁM YẾM SUPRA X125 TRÁI
64490K56N10RSW BỤNG SAU GTR TRÁI TRẮNG
77200K56N10 YÊN WINNER
8010BK46N20 DÈ SAU VA110
86102KZR700ZA TEM HONDA 60MM
86150KYS940 LOGO HONDA NHỎ VUÔNG
86611K97N00ZA TEM THẮNG TRƯỚC PCX ĐỎ
86611K97N00ZB TEM THẮNG TRƯỚC PCX ĐEN
86645K56NH0ZA TEM SONIC 150R 2019 LƯỜN SAU PHẢI ĐEN NHÁM
86833K45N20 CHỮ HRC 85MM
86861K56N40ZA CHỮ NỔI GTR 150
871X0K0JA00 KIT DÁN MÂM GEN
871X0K0WA00 KIT TEM DÈ TRƯỚC ADV BẠC
871X0K56N10ZBL TEM GTR TRẮNG TRÁI
871X0K56N10ZBR TEM GTR TRẮNG PHẢI
871X0K56N40ZBR TEM GIẤY SUPRA
871X0K56N80ZAL TEM GTR TRẮNG ĐỎ 2016 TRÁI
871X0K56N80ZAR TEM GTR TRẮNG ĐỎ 2016 PHẢI
871X0K56N80ZBL TEM GTR TRẮNG CAM 2016 TRÁI
871X0K56N80ZBR TEM GTR TRẮNG CAM 2016 PHẢI
871X0K56ND0ZAL TEM HONDA RACING GTR TRÁI XÁM 2019
871X0K56ND0ZAR TEM HONDA RACING GTR PHẢI XÁM 2019
871X0K56ND0ZBL TEM HONDA RACING GTR TRÁI TRẮNG 2019
871X0K56ND0ZBR TEM HONDA RACING GTR PHẢI TRẮNG 2019
871X0K56NE0ZAL TEM CHỮ SUPRA TRÁI
871X0K56NE0ZAR TEM CHỮ SUPRA PHẢI
871X0K60B60ZBL TEM VARIO 2018 2019 2020 125 TRẮNG ĐỎ TRÁI
871X0SPTRED TEM VIỀN MÂM ĐỎ
871X4K0JA0BLK KIT DÁN ĐÈN XI NHAN GEN ĐEN
871X4K0JA0BLU KIT DÁN XI NHAN GEN XANH
871X4K0JA0RED KIT DÁN XI NHAN GEN ĐỎ
87509KWWA40 TEM CẢNH BÁO LỌC GIÓ SONIC 150R WI VA ADV CBR PCX
87560KVB930 TEM THÔNG SỐ PENTING
88110K61900 KÍNH BEATK61 PHẢI
88120K61900 GƯƠNG BEAT K61 TRÁI
90131KPH880 ỐC LỤC GIÁC BÔNG HEO DẦU HONDA
90131KPH881 ỐC HEO DẦU HONDA LỤC GIÁC BÔNG
90134KPPT01 ỐC HONDA 5X14 ỐC DÀN ÁO 5 LY
90306KGH902 TÁN CỐT BÁNH TRƯỚC
ACG10GR MỠ BÒ CVT
ACL70ML CHAI XỊT SÊN AHM 70ML
AHJK0101011 ÁO KHOÁC GIÁP HONDA RACING INDO
HIC60ML CHAI SÚC KIM PHUN/ BÉC PHUN

 

MÃ PHỤ TÙNG SUZUKI INDONESIA

Mã phụ tùng Suzuki Satria F150 FI – Suzuki Raider R150 FI:

01500B1016AN000 ỐC XẢ NHỚT SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
06111-06004L000 BI TRONG CHÉN CỔ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
08110B69050N000 BẠC ĐẠN HEO SỐ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT
08113-62037L000 BẠC ĐẠN BÁNH SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SAU BÊN ĐĨA TẢI
08113-63010-000 BẠC ĐẠN BÁNH SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRƯỚC
08113-63010L000 BẠC ĐẠN BÁNH SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SAU BÊN ĐĨA THẮNG
08113B63017N000 BẠC ĐẠN BÁNH SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SAU PHẢI FU
08143-62017-000 BẠC ĐẠN BÁNH SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI CÙI DĨA
08319B3108AN000 TÁN ỐC CÙI DĨA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU
08319B3112AN000 TÁN SIẾT CỐT BÁNH SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU
08332-1104A-000 PHE E GÀI GÁC CHÂN SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU
09103-10723-000 ỐC TREO LỐC MÁY SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX
09105-08011L000 ỐC CÙI DĨA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU 8×36
0910508011L000 ỐC CÙI DĨA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
09106B07025N000 ỐC LỤC GIÁC ĐẦU BÒ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU GSX BANDIT
09139B06145N000 ỐC DÈ TRƯỚC, GÁC CHÂN, YẾM, CỐP SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ỐC SU 6 LY BAKE
09140B16001N000 TÁN NỒI SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU
09160B12086N000 LÔNG ĐỀN CẦN KÉO CÔN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
09168B10L02N000 LÔNG ĐỀN ỐC XẢ NHỚT SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
09169B16009N000 PHE TÁN NỒI SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU
09180B12086N000 ỐNG CHỈ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI BÁNH SAU
09180B12145N000 ỐNG CHỈ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI BÁNH TRƯỚC
09259-36031-000 ỐC VÔ LĂNG MÂM LỬA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
09262-28058-000 BẠC ĐẠN DÊN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI GSX BANDIT
09262-35103-000 BẠC ĐẠN DÊN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI GSX BANDIT
09280-13010-000 RON CAO SU TRONG LỌC NHỚT SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI NHỎ FU GSX BANDIT
09280B54001N000 RON CAO SU NẮP LỌC NHỚT SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU GSX BANDIT
09282B12L01N000 PHỐT DÊN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI (12X21X7)
09283B14014N000 PHỐT CẦN SỐ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT
09283B16008N000 PHỐT GIÒ ĐẠP SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT
09285-25003L000 PHỐT CAO SU BÁNH SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRƯỚC SAU
09285-25008-000 PHỐT CAO SU BÁNH SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRƯỚC SAU 2
09285B10008N000 PHỐT CAO SU CẦN KÉO CÔN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
09289B04002N000 PHỐT XUPAP SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU GSX
09320-08087-000 CAO SU ĐỆM ỐC ỐP PÔ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI CAO SU LÔNG ĐỀN ỐC SU
09409-06314-5PK ỐC BẤM SUZUKI 2
09409063145PK ỐC BẤM SUZUKI
09440-05005-000 LÒ XO GÁC CHÂN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SAU
09440B15042N000 LÒ XO NỒI SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT
09482-00646-000 BUGI SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT
11100-12K00-000 VỎ ĐẦU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SGP ĐẦU BÒ SGP
11141-12K00-000 RON ĐẦU LÒNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT
11171-12K00-000 NẮP ĐẦU BÒ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
11173-12K00-000 RON CAO SU ĐẦU BÒ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI LỚN
11178-12K00-000 RON CAO SU ĐẦU BÒ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI NHỎ
11191B27E70N000 RON CAO SU ỐC NẮP ĐẦU BÒ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
11241-12K00-000 RON CHÂN LÒNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
11300-12K00-000 LỐC GIỮA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI BỘ
11340-12K10-000 LỐC NỒI SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI NẮP NỒI VÀNG
11340-12K20-000 LỐC NỒI SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI NẮP NỒI ĐEN
11351-12K10-000 LỐC MÂM LỬA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI NẮP MÂM LỬA VÀNG
11351-12K20-000 LỐC MÂM LỬA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI NẮP MÂM LỬA ĐEN
11360-12K00-000 NẮP MANG CÁ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT
11482-12K00-000 RON NỒI SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
11483-12K00-000 RON MÂM LỬA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
11959-40J00-000 TEM THÔNG SỐ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI BÌNH XĂNG
12100-12K00-KIT PISTON SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI KIT
12200-12K00-000 DÊN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
12611-12K00-000 NHÔNG ĐỀ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI NHỎ
12614-34J10-000 THỚT ĐỀ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
12622-12K02-000 NHÔNG ĐỀ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI LỚN
12651-12K01-000 TẠ DÊN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
12651-12K02-000 TẠ DÊN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI 2
12661-12K00-000 NHÔNG TẠ DÊN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI CHÍNH LỚN
12663B47E50N000 LÒ XO TẠ DÊN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU GSX AXELO BANDIT
12666-12K10-000 NHÔNG TẠ DÊN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHỤ NHỎ
12686-25G20-000 CAO SU TẠ DÊN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT TRÒN
12686-25G31-000 CAO SU TẠ DÊN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT TRÒN 2
12702-12K10-000 CAM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI XẢ GSX BANDIT
12710-12K00-000 CAM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI NẠP
12710-12K10-000 CAM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI CAM GSX NẠP
12760-12K00-000 SÊN CAM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
12771-12K00-000 THẰN LẰN SÊN CAM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT CON ĐỠ
12811-12K00-000 THẰN LẰN SÊN CAM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT CON TĂNG
12830-12K00-000 TĂNG CAM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
12891B25G10N000 CHỤP ĐỒNG TIỀN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU GSX BANDIT
12911-12K00-000 XUPAP SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI NẠP GSX BANDIT
12912-12K00-000 XUPAP SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI XẢ GSX BANDIT
12921-12K00-000 LÒ XO ĐẦU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT
12931-25G20-000 CHÉN CHẶN LÒ XO ĐẦU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU GSX
12932-32C00-000 MÓNG NGỰA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT
12933-12K00-000 ĐẾ LÒ XO ĐẦU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT ĐẾ XUPAP
13400-12K01-000 HỌNG XĂNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI 2
13700-12K00-000 HỘP LỌC GIÓ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI HỘC GIÓ FULL
13780-12K00-000 LỌC GIÓ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
13881-12K00-000 CỔ HÚT GIÓ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRONG CỔ DÊ NỐI HỌNG XĂNG
13891-12K00-000 CỔ HÚT GIÓ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI NGOÀI
14310-12K30-000 PÔ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI 3
14780-12K00-000 ỐP PÔ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI VỈ PÔ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
14795B10FA0N000 CAO SU ĐỆM ỐP PÔ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU GSX SUZUKI
15100-12K00-000 BƠM XĂNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
15420-12K00-000 LỌC XĂNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
15810-12K00-000 DÂY BƠM XĂNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
16510B45H20N000 LỌC NHỚT SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
16512-22J20-000 NẮP LỌC NHỚT SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI VÀNG
16512-22J30-000 NẮP LỌC NHỚT SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐEN
17410-12K10-000 NẮP BƠM NƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI VÀNG
17410-12K20-000 NẮP BƠM NƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐEN
17431-12K10-000 RON NẮP BƠM NƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT
17461-12K00-000 PHỐT CỐT BƠM NƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
17510-12K01-000 CỐT BƠM NƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI QUẠT BƠM NƯỚC
17710-12K00-000 KÉT NƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI – KHÔNG NẮP
17730B14G00N000 NẮP KÉT NƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX
17800-12K01-000 QUẠT KÉT NƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
17910-12K00-000 BÌNH NƯỚC PHỤ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI BÌNH NƯỚC MÁT
18213-12K00-000 CẢM BIẾN KHÍ THẢI SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI CẢM BIẾN OXY
21111-12K00-0A0 NHÔNG HÚ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI NHỎ
21200-12K00-0A0 NHÔNG HÚ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI LỚN CHUỒNG HEO
21411-05241-000 MÁ NỒI SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRONG FU GSX BANDIT
21440-12K00-KIT BỘ BỐ NỒI SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI KIT
21441-13A01 LÁ BỐ FXR (BỐ NỒI) INDONESIA
21441-13A01-000 LÁ BỐ FXR INDO
21451-36200-000 LÁ SẮT FXR
21451B28030N000 LÁ SẮT SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU
21462-23K00-000 MÁ NỒI NGOÀI SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX
21462B46910N000 MÁ NỒI FU NGOÀI KO GẮN DC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
23165-28G60-000 TRỤ ÉP LY HỢP SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT
23261-12K00-000 TRỤC KÉO CÔN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
23271-47E20-000 CẦN KÉO CÔN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
25311-12K00-000 TRỤC HỘP SỐ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRỤC BỘ SỐ
25518-12K00-000 LÒ XO CẦN SỐ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX LÒ XO TRẢ SỐ
25600-12K00-000 CẦN SỐ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
26300-12K00-000 CẦN ĐẠP SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI CẦN KHỞI ĐỘNG
27000-12K00-KIT BỘ NHÔNG SÊN DĨA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
27511-25G10-00K NHÔNG TẢI SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI 14T 2
27511B25G10N000 NHÔNG TẢI SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI 14T
27512-25G00-000 PHE CÀI NHÔNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU
27512B25G00N000 PHE CÀI NHÔNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU
31100-12K00-000 CỤC ĐỀ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
32101-12K11-000 CUỘN LỬA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
32102-12K00-000 WALANG LỬA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
32800-12K00-000 CỤC SẠC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
32920-12K00-000 ECU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
33410-40J10-000 MOBIN SƯỜN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
33500-25G00-000 CHỤP BUGI SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU
33960B06G10N000 CẢM BIẾN GÓC NGHIÊNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
34100-12K01-000 ĐỒNG HỒ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SGP
34189-30H30-000 CAO SU ĐẾ ĐỒNG HỒ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI (1 XE 2 CÁI)
34990-12K00-000 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT 150
35100-12K01-000 CHÓA ĐÈN TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FULL (MẮC TIỀN)
35121-12K01-000 CHÓA ĐÈN TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI (KHÔNG XINHAN)
35171-12K00-000 GIẮC XI NHAN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRƯỚC
35710-12K00-000 ĐÈN SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐÈN HẬU
35712-12K00-000 MICA ĐÈN SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
35719-12K00-000 MICA ĐÈN SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI MIẾNG ĐỎ BÊN TRONG
35910-16H40-000 ĐÈN BIỂN SỐ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
36610-12K00-000 DÂY ĐIỆN SƯỜN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
37102-12880-000 BỘ Ổ KHÓA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
37200-12K00-000 CÙM CÔNG TẮC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI
37200-12K01-000 CÙM CÔNG TẮC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI 2
37400-12K00-000 CÙM CÔNG TẮC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI
37400-12K01-000 CÙM CÔNG TẮC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI 2
37720-12K20-000 CẢM BIẾN BÁO SỐ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX MANG CÁ
41100-12K00-000 SƯỜN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
41100-12K40-000 SƯỜN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI 2
42100-12K00-000 CHỐNG ĐỨNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
42241B45H00N000 LÒ XO CHỐNG ĐỨNG GSX SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
42272-09J00-000 CAO SU CHỐNG ĐỨNG GSX
42310B25G00N000 CHỐNG NGHIÊNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
43110-12K00-000 CẦN THẮNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
43501-12K10-000 GÁC CHÂN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRƯỚC PHẢI
43502-12K10-000 GÁC CHÂN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRƯỚC TRÁI
43516-35F10-000 CỤC NHÔM GÁC CHÂN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRƯỚC PHẢI
43526-35F10-000 CỤC NHÔM GÁC CHÂN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRƯỚC TRÁI
43586-12K00-000 NẸP SƯỜN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI CHE PEN PHẢI
43596-12K00-000 NẸP SƯỜN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI CHE PEN TRÁI
43611-25G01-000 CỤC NHÔM GÁC CHÂN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SAU PHẢI
43621-25G01-000 CỤC NHÔM GÁC CHÂN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SAU TRÁI
43811-25G20-291 PÁT GÁC CHÂN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SAU PHẢI
43816B33E21N000 PHE GÀI GÁC CHÂN SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI FU
43821-25G30-291 PÁT GÁC CHÂN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SAU TRÁI
43826B33E22N000 PHE GÀI GÁC CHÂN SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI FU
45100-12K10-QE7 YÊN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
46211-12K00-291 CẢN SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TAY DẮT SAU
47111-12K00-291 BỤNG SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI ĐEN NHÁM
47111-12K00-PQE BỤNG SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI VÀNG
47111-12K00-YSF BỤNG SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI XANH NEW
47111-12K00-YUA BỤNG SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI XANH NHÁM
47111-12K00-YUH BỤNG SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI TRẮNG
47111-12K00-YVU BỤNG SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI ĐEN
47111-12K00-YZE BỤNG SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI ĐỎ
47121-12K00-291 ỐP LỌC GIÓ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI
47211-12K00-291 BỤNG SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI ĐEN NHÁM
47211-12K00-PQE BỤNG SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI VÀNG
47211-12K00-YSF BỤNG SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI XANH NEW
47211-12K00-YUA BỤNG SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI XANH NHÁM
47211-12K00-YUH BỤNG SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI TRẮNG
47211-12K00-YUJ BỤNG SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI XANH
47211-12K00-YVU BỤNG SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI ĐEN
47211-12K00-YZE BỤNG SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI ĐỎ
47221-12K00-291 ỐP LỌC GIÓ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI
47311-12K00-000 MU RÙA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
51103-12K00-291 PHUỘC TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI
51103-12K01-291 PHUỘC TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI
51103-12K11-291 PHUỘC TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI PHE GÀI
51104-12K00-291 PHUỘC TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI
51104-12K01-291 PHUỘC TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI
51104-12K11-291 PHUỘC TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI PHE GÀI
51110-12K11-000 TY PHUỘC TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHE GÀI
51110B25G80N000 TY PHUỘC TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI (ỐC)
51131-12K00-291 VỎ PHUỘC TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI
51141-12K00-291 VỎ PHUỘC TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI
51153-09G00-000 PHỐT DẦU PHUỘC TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
51156-09G00-000 PHE CÀI PHỐT DẦU PHUỘC TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
51171-12K00-000 LÒ XO PHUỘC TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
51201B25G80N000 BẢO VỆ TY PHUỘC TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
51311-12K00-000 CHẢNG BA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÊN
51351-12K00-000 NẮP NHỰA PHUỘC TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
51410-12K00-000 CHẢNG BA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI DƯỚI
51571-09G00-000 PHỐT BỤI PHUỘC TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
51600-23K00-000 BỘ CHÉN CỔ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX
51611-41H01-000 CHÉN CỔ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÊN TRONG
51612-41H01-000 CHÉN CỔ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÊN NGOÀI
51621-41H00-000 CHÉN CỔ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI DƯỚI NGOÀI
51622B25G00N000 CHÉN CỔ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU DƯỚI TRONG
51631-05000-000 ỐC CHÉN CỔ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT
51811-12K00-291 ỐP ĐẦU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐEN NHÁM
51811-12K00-YSF ỐP ĐẦU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI XANH GP NEW
51811-12K00-YUA ỐP ĐẦU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI XANH NHÁM
51811-12K00-YUH ỐP ĐẦU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRẮNG
51811-12K00-YVU ỐP ĐẦU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐEN
51811-12K00-YZE ỐP ĐẦU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐỎ
51812-12K00-291 CHẮN GIÓ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐEN NHÁM
51812-12K00-YVU CHẮN GIÓ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐEN BÓNG
51851-12K00-291 BỢ ĐÈN PHA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
51861-12K00-000 BỢ ĐỒNG HỒ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
51890-12K00-000 PÁT BIỂN SỐ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
53111-12K00-291 DÈ TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐEN NHÁM
53111-12K00-YSF DÈ TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI XANH GP NEW
53111-12K00-YUA DÈ TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI XANH NHÁM
53111-12K00-YUH DÈ TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRẮNG
53111-12K00-YVU DÈ TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐEN
53111-12K00-YZE DÈ TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐỎ
54111-25G70-YSW MÂM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRƯỚC ĐEN
54711B25G00N000 CỐT BÁNH SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRƯỚC FU
56110-25G60-000 GHI ĐÔNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI
56150-25G50-000 GHI ĐÔNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI
56272B10G00N000 CAO SU ÉP LÕI GÙ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
56272B22J00N000 CAO SU ĐỆM LÕI GÙ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
56273B10G10N000 TÁN SIẾT GÙ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
56276B22J00N000 ỐNG CHỈ GÙ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
56277B22J00N000 ỐC GÙ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI 2
56277B32J00N000 ỐC GÙ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
56278B32J00N000 VỎ GÙ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI BANDIT
57110-12K00-000 BAO TAY SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI
57110-12K01-000 BAO TAY SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI 2
57211-40J00-000 BAO TAY SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI
57211-40J01-000 BAO TAY SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI 2
57421-30H10-000 TAY THẮNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX
57470-10JC0-000 GIẮC CÙM CÔN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
57500-25G70-000 CÙM CÔN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU FULL
57621B23FA0N000 TAY CÔN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
57661B25G00N000 CAO SU CHE TAY CÔN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
58200-12K00-000 DÂY CÔN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
58300-12K00-000 DÂY GA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
59100-12K00-000 HEO THẮNG TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX BANDIT
59100-34880-000 BỐ THẮNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GSX TRƯỚC
59211-25G60-000 ĐĨA THẮNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRƯỚC GSX BANDIT
59218-09G10-000 ỐC ĐĨA THẮNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
59480-12K00-000 DÂY DẦU THẮNG TRƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
59600-12K00-000 CÙM THẮNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI (KHÔNG CÓ TAY THẮNG)
59687-30H40-000 NẮP BÌNH DẦU CÙM THẮNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
61100-12820-019 GẮP SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
61211B25G20N000 CỐT GẮP SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU
61273B25G10N000 CAO SU GẮP SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU
61311-12K00-000 CARTE CHE SÊN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
61410B28F00N000 PÁT TĂNG SÊN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
63111-12K00-291 DÈ GẦM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
63112-12K00-291 DÈ SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI MIẾNG BIỂN SỐ
63113-12K00-291 DÈ SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI MIẾNG GIỮA
63411-12K00-000 DÈ SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI MIẾNG NHỎ MIẾNG VUÔNG
64111-25G60-YSW MÂM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SAU ĐEN
64611-12K00-000 CÙI DĨA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
64651B25G10N000 CAO SU ĐÙM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU AXE
64711B25G00N000 CỐT BÁNH SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU SAU 2
64711B25G10N000 CỐT BÁNH SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SAU FU
64733-12K00-000 CỤC CANH CÙI DĨA SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
68000-12K00-AM7 TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRẮNG XANH 2017
68000-12K00-ANM TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI 2017 BẠC
68000-12K00-AYX TEM ĐỎ – ĐEN 2018 SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
68000-12K00-GTA TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐỎ ĐEN 2016
68000-12K20-YSF TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI XANH GP 2018 NEW
68000-12K20-YUJ TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI XANH GP YUJ (CŨ)
68000-12K40-40X TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐEN – ĐỎ – BẠC 2018 (XE ĐEN BÓNG)
68000-12K40-YUH TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRẮNG 2018 (XE TRẮNG)
68000-12K40-YVU TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐEN – BẠC 2018 (XE ĐEN BÓNG)
68000-12K40-YZE TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐỎ – ĐEN 2018 (XE ĐỎ)
68019-12K60-YSF TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI XANH GP 2019 ECSTAR
68019-12K90-40X TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐỎ BẠC 2019
68019-12K90-AUK TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI VÀNG 2019
68019-12K90-GTA TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐỎ 2019
68019-12K90-YVU TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐEN BẠC 2019
68019-12KB0-YSF TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI XANH GP 2020
68019-12KC0-40X TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐỎ ĐEN XÁM 2020 (MÂM ĐỎ)
68019-12KC0-YUH TEM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRẮNG 2020
68100-12K00-000 TEM GIẤY SUZUKI F150 BẢN PREDATOR V1
68100-12K10-000 TEM GIẤY SUZUKI F150 BẢN PREDATOR V2
68131-12K10-000 LOGO SATRIA BẢN PREDATOR
68171-41H10-000 TEM DÈ SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
68181-12K10-000 LOGO S 6X6 PREDATOR
68281-12K00-000 LOGO S NẮP BÌNH NƯỚC PHỤ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
68281-22J01-ANN LOGO FI TRÊN ỐP ĐẦU
68319-40JH0-000 TEM THÔNG SỐ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI CẢNH BÁO
68332-12K00-000 TEM THÔNG SỐ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI GẮP
68641-22J10-000 LOGO S CHẮN GIÓ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
69100-12830-000 BỐ THẮNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SAU
69141-12K00-000 ỐC CHỐT HEO DẦU THẮNG SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
69211-25G50-000 ĐĨA THẮNG SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SAU GSX BANDIT
87259-85510-000 CHỐT GÁC CHÂN SAU SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI FU
92111-12K00-000 CỐP SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI NHỰA NHÁM LƯỜN GIỮA
92113-12K00-291 NẮP BÌNH NƯỚC PHỤ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
92121-12K00-YVU NẮP CỐP SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ĐEN
92122-12K00-291 NHỰA NHÁM NẮP CỐP SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
92141-12K00-000 RON NẮP CỐP SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
94445-12K00-000 CHE KÈN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI ỐP CÒI
94461-12K00-000 NHỰA NHÁM KÉT NƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI
94462-12K00-000 NHỰA NHÁM KÉT NƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI
94471-12K00-291 YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI ĐEN NHÁM
94471-12K00-YSF YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI XANH GP NEW
94471-12K00-YUA YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI XANH NHÁM
94471-12K00-YUH YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI TRẮNG
94471-12K00-YVU YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI ĐEN
94471-12K00-YZE YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI ĐỎ
94472-12K00-000 GIẤY CHỊU NHIỆT MỎ CÀY SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI TRÊN
94472-12K10-000 GIẤY CHỊU NHIỆT MỎ CÀY SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI DƯỚI
94473-12K00-000 MÚT CÁCH NHIỆT YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI TRÊN
94473-12K10-000 MÚT CÁCH NHIỆT YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI DƯỚI
94474-12K00-000 NHỰA NHÁM THOÁT NHIỆT YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI
94475-12K00-000 NHỰA NHÁM YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHẢI
94481-12K00-291 YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI ĐEN NHÁM
94481-12K00-YSF YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI XANH GP NEW
94481-12K00-YUA YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI XANH NHÁM
94481-12K00-YUH YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI TRẮNG
94481-12K00-YVU YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI ĐEN
94481-12K00-YZE YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI ĐỎ
94483-12K00-000 MÚT CÁCH NHIỆT YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI TRÊN
94483-12K10-000 MÚT CÁCH NHIỆT YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI DƯỚI
94484-12K00-000 NHỰA NHÁM THOÁT NHIỆT YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI
94485-12K00-000 NHỰA NHÁM YẾM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRÁI
99000B00MP3NSCH MỠ BÒ SUZUKI
99000B01CHL0070 XỊT SÊN SUZUKI
99000B10WMAN013 NHỚT SUZUKI XE SỐ 10-40 MA 1.3L
990H0-990AO-042 CHỐNG TRỘM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
990H0-990AU-017 CHẮN GIÓ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHỤ KIỆN
990H0-990BB-006 TEM MÂM SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI VÀNG
990H0-990BB-011 TEM MỎ CÀY SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHỤ KIỆN
990H0-990BD-008 CHE KÉT NƯỚC SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI PHỤ KIỆN
990H0990AW051 SẠC USB SUZUKI
990H0990BB008 TEM MỎ CÀY SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI (NO TEAMSUZUKI) PHỤ KIỆN

 

 

Mã phụ tùng Suzuki GSX R150 – Suzuki GSX S150 – Suzuki Bandit 150:

08110-62000-000 BẠC ĐẠN TRỤC BỘ SỐ GSX BANDIT 150 TRONG
13780-23K00-000 LỌC GIÓ GSX BANDIT 150
15710-23K00-000 KIM PHUN GSX BANDIT 150
17710-23K00-000 KÉT NƯỚC GSX BANDIT 150
17910-23K00-000 BÌNH NƯỚC PHỤ GSX R150 S
25600-23K50-000 CẦN SỐ GSX R
32800-23K00-000 CỤC SẠC GSX BANDIT 150
34100-12K11-000 ĐỒNG HỒ GSX R150 GSX S150 BANDIT 150
35100-12KA0-000 CHÓA ĐÈN TRƯỚC BANDIT 150
35100-23K01-000 ĐÈN TRƯỚC GSX R150 2
35100-23KA1-000 CHÓA ĐÈN TRƯỚC GSX S
37181-23K10-000 ĐÈN VIỀN Ổ KHÓA GSX R
37200-23K00-000 CÙM CÔNG TẮC GSX BANDIT 150 PHẢI
37400-23K00-000 CÙM CÔNG TẮC GSX BANDIT 150 TRÁI
41100-23K00-000 SƯỜN GSX
42100-23K00-000 CHỐNG ĐỨNG GSX BANDIT 150
42310-23K00-000 CHỐNG NGHIÊNG GSX BANDIT 150
43110-23K00-000 CẦN THẮNG GSX BANDIT 150
43501-23K00-000 GÁC CHÂN GSX TRƯỚC PHẢI BANDIT 150
43501-23K10-000 GÁC CHÂN GSX TRƯỚC PHẢI FULL
43501-23K10-13L GÁC CHÂN GSX TRƯỚC TRÁI BANDIT 150
43502-23K00-000 GÁC CHÂN GSX TRƯỚC TRÁI BANDIT 150
43502-23K00-13L GÁC CHÂN GSX TRƯỚC PHẢI BANDIT 150
43611B37H00N000 CỤC NHÔM GÁC CHÂN GSX TRƯỚC PHẢI BANDIT 150
43621B37H00N000 CỤC NHÔM GÁC CHÂN GSX SAU TRÁI BANDIT 150
43810-23K00-000 PÁT GÁC CHÂN GSX SAU PHẢI
43820-23K00-000 PÁT GÁC CHÂN GSX SAU TRÁI
44110-23K00-YSF BÌNH XĂNG GSX R150 XANH GP
44110-23K00-YUH BÌNH XĂNG GSX R150 TRẮNG
44110-23K00-YVU BÌNH XĂNG GSX R150 ĐEN BÓNG
44291-23K10-000 NHỰA NHÁM VIỀN SMARTKEY GSX R150
44292-23K00-YSF ỐP BÌNH XĂNG GSX R150 PHẢI XANH GP
44292-23K00-YUH ỐP BÌNH XĂNG GSXR PHẢI TRẮNG
44292-23K00-YVU ỐP BÌNH XĂNG GSX R150 PHẢI ĐEN
44292-23KA0-291 ỐP BÌNH XĂNG GSX S150 PHẢI ĐEN NHÁM BANDIT 150
44292-23KA0-YVU ỐP BÌNH XĂNG GSX S150 PHẢI ĐEN BANDIT 150
44293-23K00-YSF ỐP BÌNH XĂNG GSX R150 TRÁI XANH GP
44293-23K00-YUH ỐP BÌNH XĂNG GSXR TRÁI TRẮNG
44293-23K00-YVU ỐP BÌNH XĂNG GSX R150 TRÁI ĐEN BÓNG
44293-23KA0-291 ỐP BÌNH XĂNG GSX S150 TRÁI ĐEN NHÁM BANDIT 150
44293-23KA0-YVU ỐP BÌNH XĂNG GSX S150 TRÁI ĐEN BÓNG BANDIT 150
45100-23K00-PRQ YÊN GSX
45300-23K01-PRQ YÊN SAU GSX
45550-23K00-YSF YÊN SOLO GSX XANH GP
45550-23K00-YUH YÊN SOLO GSX TRẮNG
45550-23K00-YVU YÊN SOLO GSX ĐEN
47111-23K00-291 ỐP SƯỜN GSX PHẢI BANDIT 150
47121-23KA0-291 YẾM GSX S150 PHẢI ĐEN NHÁM BANDIT 150
47121-23KA0-YSF YẾM GSX S150 PHẢI XANH GP BANDIT 150
47131-23KA0-000 ỐP BÌNH XĂNG GSX S150 PHẢI TRƯỚC TRONG BANDIT 150
47141-23KA0-000 ỐP BÌNH XĂNG GSX S150 PHẢI GIỮA BANDIT 150
47151-23KA0-000 ỐP BÌNH XĂNG GSX S150 PHẢI DƯỚI TRONG BANDIT 150
47211-23K00-291 ỐP SƯỜN GSX TRÁI BANDIT 150
47221-23KA0-291 YẾM GSX S150 TRÁI ĐEN NHÁM BANDIT 150
47221-23KA0-YSF YẾM GSX S150 TRÁI XANH GP BANDIT 150
47231-23KA0-000 ỐP BÌNH XĂNG GSX S150 TRÁI TRƯỚC TRONG BANDIT 150
47241-23KA0-000 ỐP BÌNH XĂNG GSX S150 TRÁI GIỮA BANDIT 150
47251-23KA0-000 ỐP BÌNH XĂNG GSX S150 TRÁI DƯỚI TRONG BANDIT 150
47311-23K00-291 BỤNG SAU GSX PHẢI ĐEN NHÁM
47311-23K00-YSF BỤNG SAU GSX PHẢI XANH GP
47311-23K00-YUH BỤNG SAU GSX PHẢI TRẮNG
47311-23K00-YVU BỤNG SAU GSX PHẢI ĐEN BÓNG
47411-23K00-291 BỤNG SAU GSX TRÁI ĐEN NHÁM
47411-23K00-YSF BỤNG SAU GSX TRÁI XANH GP
47411-23K00-YUH BỤNG SAU GSX TRÁI TRẮNG
47411-23K00-YVU BỤNG SAU GSX TRÁI ĐEN BÓNG
47511-23K00-YSF ỐP Ổ KHÓA YÊN SAU GSX XANH GP
47511-23K00-YUH ỐP Ổ KHÓA YÊN SAU GSX150 TRẮNG
47511-23K00-YVU ỐP Ổ KHÓA YÊN SAU GSX150 ĐEN
51103-23K00-019 PHUỘC TRƯỚC GSX PHẢI BANDIT 150
51104-23K00-019 PHUỘC TRƯỚC GSX TRÁI BANDIT 150
51110-23K00-000 TY PHUỘC TRƯỚC GSX BANDIT 150
51311-23K00-000 CHẢNG BA GSX S150 TRÊN BANDIT 150
51311-23K10-000 CHẢNG BA GSX R150 TRÊN
51410-23K00-000 CHẢNG BA GSX DƯỚI
51811-23KA0-291 ỐP ĐẦU GSX S150 PHẢI ĐEN NHÁM
51811-23KA0-YSF ỐP ĐẦU GSX S150 PHẢI XANH GP
51811-23KA0-YVU ỐP ĐẦU GSX S150 PHẢI ĐEN BÓNG
51811-23KB0-YVU ỐP ĐẦU BANDIT 150 ĐEN
51812-23KA0-291 ỐP ĐẦU GSX S150 TRÁI ĐEN NHÁM
51812-23KA0-YSF ỐP ĐẦU GSX S150 TRÁI XANH GP
51812-23KA0-YVU ỐP ĐẦU GSX S150 TRÁI ĐEN BÓNG
51812-23KB0-YVU CHẮN GIÓ BANDIT 150 ĐEN
51813-23KA0-000 ỐP ĐẦU GSX S
51850-23KA0-000 GỌNG SẮT ĐÈN TRƯỚC GSX S
51861-23KB0-000 BỢ ĐỒNG HỒ BANDIT 150
51890-23KA0-000 PÁT BIỂN SỐ TRƯỚC GSX S
53111-23K00-291 DÈ TRƯỚC GSX ĐEN NHÁM BANDIT 150
53111-23K00-YSF DÈ TRƯỚC GSX XANH GP BANDIT 150
53111-23K00-YUH DÈ TRƯỚC GSX TRẮNG BANDIT 150
53111-23K00-YVU DÈ TRƯỚC GSX ĐEN BÓNG BANDIT 150
53111-23K00-YZE DÈ TRƯỚC GSX ĐỎ BANDIT 150
54111-23K00-019 MÂM GSX TRƯỚC ĐEN (17X2.15) BANDIT 150
54111-23K00-QP2 MÂM GSX TRƯỚC XANH
54711-23K00-000 CỐT BÁNH GSX TRƯỚC BANDIT 150
56110-23K00-000 GHI ĐÔNG GSX R150 PHẢI
56111-23K00-000 GHI ĐÔNG GSX S150 BANDIT 150
56150-23K00-000 GHI ĐÔNG GSX R150 TRÁI
56278-32J10-000 VỎ GÙ GSX
56500-34J51-000 KÍNH BANDIT 150 PHẢI GẮN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
56600-34J51-000 KÍNH BANDIT 150 TRÁI GẮN SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI
57621-23FB0-000 TAY CÔN GSX
58200-23K00-000 DÂY CÔN GSX R150 GSX S150 BANDIT 150
58200-23K01-000 DÂY CÔN GSX R150 GSX S150 BANDIT 150
58200-23K10-000 DÂY CÔN GSX R
58300-23K01-000 DÂY GA GSX BANDIT 150 1
58300-23K10-000 DÂY GA GSX BANDIT 150 2
58300-23K11-000 DÂY GA GSX BANDIT 150 2.2
58300-23K20-000 DÂY GA GSX R150 1
58300-23K21-000 DÂY GA GSX R150 1
58300-23K30-000 DÂY GA GSX R150 2
58300-23K31-000 DÂY GA GSX R150 2
61100-23K00-019 GẮP GSX
61273-23K00-000 CAO SU GẮP GSX CAO SU BỌC GẮP GSX
63121-23K00-000 ỐP ĐÈN SAU GSX
63130-23K00-000 PÁT SẮT DÈ SAU GSX
63141-23K00-000 DÈ SAU GSX MIẾNG BIỂN SỐ
63311-23K00-000 DÈ SAU GSX MIẾNG CHẮNG BÙN
64111-23K00-019 MÂM GSX SAU ĐEN (17×3.5) BANDIT 150
64111-23K00-QP2 MÂM GSX SAU XANH
64611-23K00-000 CÙI DĨA GSX BANDIT 150
64651-35J00-000 CAO SU ĐÙM GSX BANDIT 150
64711-23K00-000 CỐT BÁNH GSX SAU BANDIT 150
68000-23K00-YUH TEM GSX R150 TRẮNG
68000-23K10-YSF TEM GSX R150 XANH GP
68000-23K10-YVU TEM GSX R150 ĐEN BÓNG
68000-23K60-YSF TEM GSX S150 XANH GP
68641-23K10-000 LOGO YẾM GSX R150 GSX S
69101-34810-000 BỐ THẮNG GSX SAU BANDIT 150
94411-23K00-YSF ỐP ĐẦU GSX R150 XANH GP
94411-23K00-YUH ỐP ĐẦU GSX R150 TRẮNG
94411-23K00-YVU ỐP ĐẦU GSX R150 ĐEN BÓNG
94411-23K00-YZE ỐP ĐẦU GSX R150 ĐỎ
94421-23K00-000 BỢ ĐỒNG HỒ GSX R
94431-23K00-YSF YẾM GSX R150 PHẢI XANH GP
94431-23K00-YUH YẾM GSX R150 PHẢI TRẮNG
94431-23K00-YVU YẾM GSX R150 PHẢI ĐEN
94431-23K00-YZE YẾM GSX R150 PHẢI ĐỎ
94432-23K00-000 NHỰA NHÁM THOÁT NHIỆT YẾM GSX R150 PHẢI
94433-23K00-291 MỎ CÀY GSX R150 PHẢI ĐEN NHÁM
94433-23K00-YSF MỎ CÀY GSX R150 PHẢI XANH
94433-23K00-YUH MỎ CÀY GSX R150 PHẢI TRẮNG
94433-23K00-YVU MỎ CÀY GSX R150 PHẢI ĐEN
94434-23K00-000 MÚT CÁCH NHIỆT MỎ CÀY PHẢI GSX R
94436-23K00-000 CAO SU ĐỆM ỐC MỎ CÀY GSX R
94437-23K00-000 MÚT CÁCH NHIỆT NHỰA NHÁM THOÁT NHIỆT YẾM GSX R
94441-23K00-YSF YẾM GSX R150 TRÁI XANH GP
94441-23K00-YUH YẾM GSX R150 TRÁI TRẮNG
94441-23K00-YVU YẾM GSX R150 TRÁI ĐEN
94441-23K00-YZE YẾM GSX R150 TRÁI ĐỎ
94442-23K00-000 NHỰA NHÁM THOÁT NHIỆT YẾM GSX R150 TRÁI
94443-23K00-291 MỎ CÀY GSX R150 TRÁI ĐEN NHÁM
94443-23K00-YSF MỎ CÀY GSX R150 TRÁI XANH GP
94443-23K00-YUH MỎ CÀY GSX R150 TRÁI TRẮNG
94443-23K00-YVU MỎ CÀY GSX R150 TRÁI ĐEN
94451-23K00-000 NHỰA NHÁM HỐC GIÓ GSX PHẢI
94461-23K00-000 NHỰA NHÁM HỐC GIÓ GSX TRÁI
94471-23K00-000 NHỰA NHÁM YẾM PHÍA TRONG GSX PHẢI
94481-23K00-000 NHỰA NHÁM YẾM PHÍA TRONG GSX TRÁI
94491-23KA0-291 MỎ CÀY GSX S150 PHẢI ĐEN NHÁM BANDIT 150
94491-23KA0-YSF MỎ CÀY GSX S150 PHẢI XANH GP BANDIT 150
94492-23KA0-291 MỎ CÀY GSX S150 TRÁI ĐEN NHÁM BANDIT 150
94492-23KA0-YSF MỎ CÀY GSX S150 TRÁI XANH GP BANDIT 150
94494-23K00-000 CHẮN BÙN TRƯỚC GSX R150 MỎ CÀY GSX R
94510-23K00-000 GỌNG SẮT ĐÈN TRƯỚC GSX R
94511-23K00-000 BỢ ĐÈN PHA GSX R
94530-23K00-000 PÁT BIỂN SỐ TRƯỚC GSX R
94550-23K00-000 PÁT SẮT ĐẦU ĐÈN GSX R150 TRÁI
94560-23K00-000 PÁT SẮT MỎ CÀY GSX S150 R150 PHẢI
94611-23K00-000 CHẮN GIÓ GSX R
990H0-990AM-013 TEM MÂM GSX ĐỎ XÁM PHỤ KIỆN GSX
990H0-990AM-014 TEM XƯƠNG CÁ GSX PHỤ KIỆN GSX
990H0-990AM-015 TEM NẮP BÌNH XĂNG GSX R150 PHỤ KIỆN GSX
990H0-990AM-016 TEM NẮP BÌNH XĂNG GSX S150 PHỤ KIỆN GSX
990H0-990AW-053 CÁNH GIÓ GSX R150 PHỤ KIỆN GSX
990H0-990BD-012 CHE KÉT NƯỚC GSX BANDIT 150
990H0990BB013 TEM MÂM GSX XÁM VÀNG PHỤ KIỆN GSX

 

 

Mã phụ tùng Suzuki Satria Xăng Cơ – Suzuki Raider Xăng Cơ 2006 -> 2016:

09164-58006-000 LÔNG ĐỀN CONG TẠ DÊN SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
09168-14015-000 LÔNG ĐỀN ỐC KÉT NHỚT SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
09262B20159N000 BẠC ĐẠN TRỤC TRUNG GIAN SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
09262B28L01N000 BẠC ĐẠN DÊN SATRIA RAIDER XĂNG CƠ PHẢI
09262B35L01N000 BẠC ĐẠN DÊN SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRÁI
09360-12006-000 ỐC KÉT NHỚT SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
09380B38009N000 PHE CÀI TẠ DÊN SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
09381B16001N000 PHE CÀI ẮC PISTON SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
11100B25G30N0T0 ĐẦU BÒ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
11100B25G40N000 ĐẦU BÒ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ / VỎ ĐẦU / ĐẦU QUY LÁT
11141B25G10N000 RON ĐẦU LÒNG SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
11173B47E10N000 RON CAO SU ĐẦU BÒ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ LỚN
11360B25G00N000 NẮP MANG CÁ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
12100B25G10N0F0 PISTON SATRIA RAIDER XĂNG CƠ KIT
12111B25G10N0F0 PISTON SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
12140B25G00N000 BẠC PISTON SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
12151B25G00N000 ẮC PISTON SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
12200B25G20N000 BỘ TAY DÊN SATRIA RAIDER XĂNG CƠ FULL
12200B25GA0N000 DÊN SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
12611B25G00N000 NHÔNG ĐỀ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ NHỎ
12614B25G00N000 THỚT ĐỀ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
12650B25G20N000 TẠ DÊN SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
12661B25G01N000 NHÔNG TẠ DÊN SATRIA RAIDER XĂNG CƠ CHÍNH LỚN
12666B25G01N000 NHÔNG TẠ DÊN SATRIA RAIDER XĂNG CƠ PHỤ NHỎ
12710-25G20-000 CAM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ NẠP 2
12760B25G01N000 SÊN CAM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
12830B25G20N000 TĂNG CAM SATRIA SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
12911B16E00N000 XUPAP SATRIA RAIDER XĂNG CƠ NẠP
12912B16E00N000 XUPAP SATRIA RAIDER XĂNG CƠ XẢ
13110B25G00N000 CO XĂNG SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
13881B25G00N000 CỔ HÚT GIÓ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ NGOÀI
14181B25G10N000 RON NỐI PÔ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
14181B47E20N000 RON CỔ PÔ SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SATRIA RAIDER XĂNG CƠ GSX 32
14310-25G20-000 LON PÔ 2006 2007 2008 ( K6 ) THÁI RAIDER THÁI SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
14310B25G00N000 LON PÔ 2006 2007 2008 ( K6 ) INDO
14310B25G40N000 LON PÔ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ 2014 RAIDER
14310B25G50N000 PÔ LON ĐEN PÔ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
14760B25G40N000 CHỤP ĐUÔI PÔ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ SẮT
14780B25G50N000 ỐP PÔ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ LON ĐEN
14790-25G40-019 CHỤP ĐUÔI PÔ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ NHỰA ĐEN
16400B47E30N000 BƠM NHỚT SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
16600B25G10N000 KÉT NHỚT SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
21111B25G20N000 NHÔNG HÚ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ NHỎ 2
21200B25G30N000 NHÔNG HÚ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ LỚN
21411B05220N000 MÁ NỒI SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRONG
21440B25G00NKIT BỘ BỐ NỒI SATRIA RAIDER XĂNG CƠ KIT
21462B46901N000 MÁ NỒI SATRIA RAIDER XĂNG CƠ NGOÀI
25310B25G10N000 TRỤC HỘP SỐ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
25520B25G00N000 PÁT TRỤC CẦN SỐ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
31100B25G10N000 CỦ ĐỀ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
31800B25G00N000 RƠ LE ĐỀ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
32101B25G20N000 CUỘN LỬA SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
32102B25G20N000 WALANG LỬA SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
34100B25G01N000 ĐỒNG HỒ 2006 2007 2008 ( K6 )
34100B25G20N000 ĐỒNG HỒ 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 )
34100B25GA0N000 ĐỒNG HỒ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
34111B25G00N000 ĐẾ ĐỒNG HỒ 2006 2007 2008 ( K6 )
34111B25G10N000 ĐẾ ĐỒNG HỒ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ + 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 )
34112B25G00N000 MẶT ĐỒNG HỒ 2006 2007 2008 ( K6 )
34112B25G10N000 MẶT ĐỒNG HỒ 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 )
34112B25GA0N000 MẶT ĐỒNG HỒ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ 2015
35100B25G00N000 CHÓA 2006 2007 2008 ( K6 ) ĐÈN TRƯỚC 2006 2007 2008 ( K6 )
35100B25G12N000 CHÓA PHƯỢNG ĐÈN TRƯỚC 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 )
35100B25GA0N000 CHÓA ĐÈN TRƯỚC SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRẮNG
35100B25GB0N000 CHÓA ĐÈN TRƯỚC SATRIA RAIDER XĂNG CƠ XANH
35121B25G10N000 VỎ CHÓA PHƯỢNG 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 )
35121B25GA0N000 CHÓA TRẮNG KHÔNG GIẮC XI NHAN SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
35121B25GB0N000 ĐÈN TRƯỚC SATRIA RAIDER XĂNG CƠ XANH KO GIẮC XI NHAN
35171B25G10N000 GIẮC ĐÈN TRƯỚC 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 )
35710B25G01N000 ĐÈN SAU SATRIA RAIDER XĂNG CƠ ĐÈN HẬU SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
37200B21D20N000 CÙM CÔNG TẮC SATRIA RAIDER XĂNG CƠ PHẢI
37400B21D00N000 CÙM CÔNG TẮC RU TRÁI
37720B25G10N000 CẢM BIẾN BÁO SỐ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
42211B25G00N000 CỐT CHỐNG ĐỨNG GSX SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
43551B39160N000 CAO SU GÁC CHÂN SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRƯỚC
46211B25G10NPZ5 CẢN SAU SATRIA RAIDER XĂNG CƠ XANH LÁ
46211B25G10NYUH CẢN SAU SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRẮNG
46211B25G10NYVU CẢN SAU SATRIA RAIDER XĂNG CƠ ĐEN
47111B25G00NX0H BỤNG SAU 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) PHẢI ĐEN BÓNG
47111B25G00NX4D BỤNG SAU 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) PHẢI XÁM
47111B25G00NYUH BỤNG SAU 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) PHẢI TRẮNG
47111B25G50NPKZ BỤNG SAU SATRIA RAIDER XĂNG CƠ PHẢI XANH
47111B25G50NYVU BỤNG SAU SATRIA RAIDER XĂNG CƠ PHẢI ĐEN
47211B25G00NX0H BỤNG SAU 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) TRÁI ĐEN BÓNG
47211B25G00NX4D BỤNG SAU 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) TRÁI XÁM
47211B25G00NYUH BỤNG SAU 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) TRÁI TRẮNG
47211B25G50NPKZ BỤNG SAU SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRÁI XANH
47211B25G50NYVU BỤNG SAU SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRÁI ĐEN
48131-25G50-291 LƯỜN GIỮA SATRIA RAIDER XĂNG CƠ 2014 ĐEN NHÁM XC
48131B25G00NNYZ LƯỜN GIỮA 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) HỒNG
48131B25G00NX4D LƯỜN GIỮA 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) XÁM
48131B25G00NYVU LƯỜN GIỮA 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) ĐEN
48131B25G50NPZ5 LƯỜN GIỮA SATRIA RAIDER XĂNG CƠ XANH LÁ XC
48131B25G50NYVU LƯỜN GIỮA SATRIA RAIDER XĂNG CƠ ĐEN XC
51171B25G40N000 LÒ XO PHUỘC TRƯỚC SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
51410B25G00N000 CHẢNG BA DƯỚI SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
51611B09G00N000 CHÉN CỔ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRÊN TRONG
51612B35400N000 CHÉN CỔ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRÊN NGOÀI
51621B28000N000 CHÉN CỔ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ DƯỚI NGOÀI
51811-25G00-X0H ỐP ĐẦU 2006 2007 2008 ( K6 ) ĐEN
51811B25G10NYTR ÔP ĐẦU 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) ÔP ĐẦU ĐÈN ĐỎ
51811B25G10NYUH ỐP ĐẦU 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) ỐP ĐÈN TRẮNG
51811B25G10NYVE ỐP ĐẦU 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) XANH
51811B25G10NYVU ỐP ĐẦU 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) ĐEN
51811B25G10NYZE ỐP ĐẦU 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) ĐỎ
51811B25G50NPKZ ỐP ĐẦU SATRIA RAIDER XĂNG CƠ XANH
51811B25G50NYUH ỐP ĐẦU SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRẮNG
51811B25G50NYVU ỐP ĐẦU SATRIA RAIDER XĂNG CƠ ĐEN
51812B25G50NYVU CHẮN GIÓ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ 2014
51833B25G00NPV5 RÂU ĐÈN 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) ĐỎ
51833B25G00NPZ5 RÂU ĐÈN 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) XANH LÁ
51833B25G00NYUJ RÂU ĐÈN 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) XANH DƯƠNG
51833B25G00NYVD RÂU ĐÈN 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) XÁM
51833B25G00NYZR RÂU ĐÈN 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) HỒNG
51850-25G00-000 GỌNG SẮT 2006 2007 2008 ( K6 ) THÁI
51850-25G00-000ID GỌNG SẮT 2006 2007 2008 ( K6 ) THÁI
51850B25G20N000 GỌNG SẮT 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 )
51850B25G60N000 GỌNG SẮT ĐÈN TRƯỚC SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
53111B25G00NPKZ DÈ TRƯỚC SATRIA RAIDER XĂNG CƠ 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) XANH
53111B25G00NYUH DÈ TRƯỚC SATRIA RAIDER XĂNG CƠ 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) TRẮNG
53111B25G00NYVD DÈ TRƯỚC SATRIA RAIDER XĂNG CƠ 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) XÁM
53111B25G00NYVU DÈ TRƯỚC SATRIA RAIDER XĂNG CƠ 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) ĐEN
54751B25G01N000 CỤC CANH BÁNH SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI TRƯỚC SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
56500B28F20N000 KÍNH SATRIA RAIDER XĂNG CƠ GỌNG INOX PHẢI
56500B28F30N000 KÍNH SATRIA RAIDER XĂNG CƠ GỌNG ĐEN PHẢI
56600B28F20N000 KÍNH SATRIA RAIDER XĂNG CƠ GỌNG INOX TRÁI
56600B28F30N000 KÍNH SATRIA RAIDER XĂNG CƠ GỌNG ĐEN TRÁI
57110B23F10N000 BAO TAY SATRIA RAIDER XĂNG CƠ PHẢI ỐNG GA SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
57211B22D01N291 BAO TAY SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRÁI
58200B25G10N000 DÂY CÔN SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
58300B25G30N000 DÂY GA SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
5921125G00000 ĐĨA THẮNG SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRƯỚC TRÒN
59211B25G01N000 ĐĨA THẮNG SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRÒN TRƯỚC
59211B25G20N000 ĐĨA THẮNG SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRƯỚC
61100B25G20N291 GẮP SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
62100B21D20NW6L PHUỘC SAU SATRIA RU
63111B25G10N000 DÈ SAU SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
64741B25G00N000 CỤC CANH BÁNH SATRIA F150 FI RAIDER R150 FI SAU SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
68000-25G01-XJH TEM 2006 2007 2008 ( K6 ) CAM CHỮ CHROME
68000-25G40-AFJ TEM 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) ĐEN ĐỎ 99
68000-25G40-HAR TEM 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) ĐEN BẠC
68000-25G50-YVU TEM 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) ĐEN ĐỒNG
68000-25G60-PKZ TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ XANH GP
68000-25G60-PV5 TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ ĐỎ BẠC
68000-25G90-AFJ TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ NGÔI SAO ĐEN ĐỎ BẠC
68000-25G90-GHY TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ XANH TRẮNG
68000-25G90-YUH TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRẮNG CAM
68000-25G90-YVU TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ ĐEN BẠC
68000-25GD0-6PX TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ ĐEN ĐỎ YẾM LỠ
68000-25GD0-GHY TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ YỄM LỠ XANH TRẮNG
68000-B25G90-YVU TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ NGÔI SAO ĐEN BẠC
6800025G40HWA TEM 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) CỜ TRẮNG XANH
6800025GC0GHY TEM SATRIA SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRẮNG XANH
68000B25G01NXJH TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ ĐEN TITAN CAM
68000B25G02NXJP TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ 150 2008
68000B25G03NGHW TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ 150 XANH
68000B25G40NAEB TEM 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) XANH KAWA 99
68000B25G40NAFK TEM 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) HỒNG 999
68000B25G50NALX TEM 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) HUYẾT RỒNG
68000B25G60NAPQ TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRẮNG XANH
68000B25G70NPKZ TEM RAIDER SATRIA RAIDER XĂNG CƠ XANH GP
68000B25G80NYVU TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ ĐEN CAM LIMITED
68000B25G90NALX TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ NGÔI SAO ĐỎ ĐEN
68000B25G90NAMX TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ ĐỒNG
68000B25GB0N43X TEM 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) CÔ GÁI TRẮNG XANH
68000B25GB0N6WX TEM 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) CÔ GÁI TRẮNG ĐEN ĐỒNG
68000B25GB0NGHY TEM 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) CÔ GÁI ĐỎ ĐEN NỀN TRẮNG
68000B25GB0NHAR TEM 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) CÔ GÁI ĐỎ THẪM ĐEN
68000B25GB0NHEK TEM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ CÔ GÁI ĐỎ TƯƠI ĐEN
68000B25GB0NJJT TEM 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) CÔ GÁI XANH ĐEN
6921125G00000 ĐĨA THẮNG SATRIA RAIDER XĂNG CƠ SAU TRÒN
69211B25G20N000 ĐĨA THẮNG SATRIA RAIDER XĂNG CƠ SAU
69600-21D00L000 PEN ĐẠP SATRIA RAIDER XĂNG CƠ
69740B20G00N000 BÌNH DẦU THẮNG SATRIA RAIDER XĂNG CƠ AXELO 125 SAU
94471-25G60-YVU YẾM LỠ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ PHẢI ĐEN
94471B25G10NX0G YẾM 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) PHẢI TRẮNG
94471B25G10NX0H YẾM 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) PHẢI ĐEN
94471B25G10NX4D YẾM 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) PHẢI XÁM
94471B25G10NYUJ YẾM 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) PHẢI XANH 99
94471B25G10NYVE YẾM 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) PHẢI XANH CÔ GÁI
94471B25G10NYWM YẾM 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) PHẢI ĐỎ
94471B25G50NPKZ YẾM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ PHẢI XANH
94471B25G50NYUH YẾM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ PHẢI TRẮNG
94471B25G50NYVU YẾM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ PHẢI ĐEN
94481-25G60-YVU YẾM LỠ SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRÁI ĐEN
94481B25G10NX0G YẾM 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) TRÁI TRẮNG
94481B25G10NX0H YẾM 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) TRÁI ĐEN
94481B25G10NX4D YẾM 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) TRÁI XÁM
94481B25G10NYUJ YẾM 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) TRÁI XANH 99
94481B25G10NYVE YẾM 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) TRÁI XANH CÔ GÁI
94481B25G10NYWM YẾM 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) TRÁI ĐỎ
94481B25G50NPKZ YẾM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRÁI XANH
94481B25G50NYUH YẾM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRÁI TRẮNG
94481B25G50NYVU YẾM SATRIA RAIDER XĂNG CƠ TRÁI ĐEN
94520B25G10N000 PÁT MỎ CÀY 2006 2007 2008 ( K6 ) 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 ) TRÁI
94611B25G00N000 CHẮN GIÓ 2009 2010 2011 2012 2013 ( K9 )

 

 

Mã phụ tùng Suzuki Axelo 125:

09482-00810L000 BUGI AXELO 125
11110B16H00N000 VỎ ĐẦU AXELO 125 ĐẦU BÒ AXELO 125
11141B16H10N000 RON ĐẦU LÒNG AXELO 125
11210B16H00N0F0 LÒNG AXELO 125 XY LANH AXELO 125
11241B16H10N000 RON CHÂN LÒNG AXELO 125
11351B16H00N000 LỐC MÂM LỬA AXELO 125 NẮP MÂM LỬA AXELO 125
11361B16H00N000 NẮP MANG CÁ AXELO 125 CHE NHÔNG AXELO 125
11383B16H00N000 NẮP LOGO NỒI AXELO 125
11482B16H10N000 RON NỒI AXELO 125
11483B16H10N000 RON MÂM LỬA AXELO 125
12100B28G31N0F0 PISTON AXELO 125 KIT
13200B10J00N000 BÌNH XĂNG CON AXELO 125
13200B20G20N000 BÌNH XĂNG CON SHOGUN 2
13200B20GA0N000 BÌNH XĂNG CON SHOGUN
13780B10J00N000 LỌC GIÓ AXELO 125
14150B16H30N000 CỔ PÔ AXELO 125
14310B16H30N000 LON PÔ AXELO 125
16510B16H11N000 LỌC NHỚT AXELO 125
21411B28G00N000 MÁ NỒI AXELO 125 TRONG
21440B16H00NKIT BỘ BỐ NỒI AXELO 125 KIT SUB
21440B16H10NKIT BỘ BỐ NỒI AXELO 125 KIT
21451B21D40N000 LÁ SẮT AXELO 125
21462B28G10N000 MÁ NỒI AXELO 125 NGOÀI
34112B10J00N000 MẶT ĐỒNG HỒ AXELO 125
34910B10J00N000 DÂY ĐỒNG HỒ AXELO 125 (CẢM BIẾN TỐC ĐỘ)
35100B10J01N000 CHÓA ĐÈN TRƯỚC AXELO 125
35601B10J00N000 XI NHAN AXELO 125 TRƯỚC PHẢI
35602B10J00N000 XI NHAN AXELO 125 TRƯỚC TRÁI
35710B10J00N000 ĐÈN SAU AXELO 125
46211B10J00N019 CẢN SAU AXELO 125 TAY DẮT SAU AXELO 125
47111B10J00NPZ5 BỤNG AXELO 125 PHẢI XANH LÁ
47111B10J00NYTB BỤNG AXELO 125 PHẢI ĐỎ
47111B10J00NYUH BỤNG AXELO 125 PHẢI TRẮNG
47111B10J00NYVE BỤNG AXELO 125 PHẢI XANH DƯƠNG
47111B10J00NYVU BỤNG AXELO 125 PHẢI ĐEN
47112B10J00N291 NHỰA NHÁM ỐP BÌNH XĂNG AXELO 125 PHẢI
47211B10J00NPZ5 BỤNG AXELO 125 TRÁI XANH LÁ
47211B10J00NYTB BỤNG AXELO 125 TRÁI ĐỎ
47211B10J00NYUH BỤNG AXELO 125 TRÁI TRẮNG
47211B10J00NYVE BỤNG AXELO 125 TRÁI XANH BIỂN
47211B10J00NYVU BỤNG AXELO 125 TRÁI ĐEN
47212B10J00N291 NHỰA NHÁM ỐP BÌNH XĂNG AXELO 125 TRÁI
47311B10J00NPZ5 MU RÙA AXELO 125 XANH LÁ
47311B10J00NYUH MU RÙA AXELO 125 TRẮNG
47311B10J00NYVE MU RÙA AXELO 125 XANH BIỂN
47311B10J00NYVU MU RÙA AXELO 125 ĐEN
47372B10J00N291 NẮP NHỰA NHÁM CHỈNH CÔN AXELO 125
48111B10J00NYTB MẶT NẠ AXELO 125 ĐỎ
48111B10J00NYUJ MẶT NẠ AXELO 125 XANH DA TRỜI
48111B10J00NYVE MẶT NẠ AXELO 125 XANH BIỂN
48111B10J00NYVU MẶT NẠ AXELO 125 ĐEN
48127B10J00N000 NHỰA NHÁM CÁNH GIÓ AXELO 125 PHẢI
48128B10J00N000 NHỰA NHÁM CÁNH GIÓ AXELO 125 TRÁI
48131B10J00N291 NHỰA Ổ KHÓA AXELO 125
48138B10J00NPZ5 MỎ CÀY AXELO 125 XANH LÁ
48138B10J00NYMG MỎ CÀY AXELO 125 ĐỒNG
48138B10J00NYTB MỎ CÀY AXELO 125 ĐỎ
48138B10J00NYUH MỎ CÀY AXELO 125 TRẮNG
48138B10J00NYVE MỎ CÀY AXELO 125 XANH BIỂN
48138B10J00NYVU MỎ CÀY AXELO 125 ĐEN
48190B10J00N000 PÁT BIỂN SỐ TRƯỚC AXELO 125
51103B10J00N291 PHUỘC TRƯỚC AXELO 125 PHẢI
51104B10J00N291 PHUỘC TRƯỚC AXELO 125 TRÁI
51153-39140L000 PHỐT DẦU PHUỘC TRƯỚC AXELO 125
51410B10J00N000 CHẢNG BA AXELO 125 DƯỚI
53111B10J00NPZ5 DÈ TRƯỚC AXELO 125 XANH LÁ
53111B10J00NYTB DÈ TRƯỚC AXELO 125 ĐỎ
53111B10J00NYUH DÈ TRƯỚC AXELO 125 TRẮNG
53111B10J00NYUJ DÈ TRƯỚC AXELO 125 XANH DA TRỜI
53111B10J00NYVE DÈ TRƯỚC AXELO 125 XANH DƯƠNG
53111B10J00NYVU DÈ TRƯỚC AXELO 125 ĐEN
53211B16H01N000 NHỰA NHÁM DÈ TRƯỚC AXELO 125
54600B10J00N000 CÓC TỐC ĐỘ AXELO 125
56311B10J10NYTB ỐP ĐẦU AXELO 125 ĐỎ
56311B10J10NYUJ ỐP ĐẦU AXELO 125 XANH DA TRỜI
56311B10J10NYVE ỐP ĐẦU AXELO 125 XANH BIỂN
56311B10J10NYVU ỐP ĐẦU AXELO 125 ĐEN
56321B10J00N291 BỢ ĐỒNG HỒ AXELO 125
57421B41HC0N000 TAY THẮNG AXELO 125
57500B10J10N000 CÙM CÔN AXELO 125 FULL
58200B10J10N000 DÂY CÔN AXELO 125
58300B10J10N000 DÂY GA AXELO 125
59211B16H10N000 ĐĨA THẮNG AXELO 125 TRƯỚC
59351B45H10N000 PÁT HEO DẦU AXELO 125 TRƯỚC
62100B10J00N019 PHUỘC SAU AXELO 125
63111B10J00N000 DÈ SAU AXELO 125
64651B30D00N000 CAO SU ĐÙM AXELO 125
69211B16H00N000 ĐĨA THẮNG AXELO 125 SAU

 

 

Mã phụ tùng Suzuki Satria 2 Thì:

12105-21812-000 TAY DÊN SATRIA 2 THÌ

 

 

MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA INDONESIA

Mã phụ tùng Yamaha MX King 150 – Yamaha Exciter 150:

2PV-E6321-00 LÁ BỐ MX KING 150 (LOẠI 3 LÁ)
2PV-E6324-00 LÁ SẮT MX KING 150
2PV-E8110-10 CẦN SỐ MX KING 150 2 CHIỀU
2PV-F137U-00 NHỰA NHÁM GIÓ 1 MX KING 150
2PV-F137V-00 NHỰA NHÁM GIÓ 2 MX KING 150
2PV-F1511-00-P1 DÈ TRƯỚC MX KING 150 ĐEN NHÁM
2PV-F1511-00-P8 DÈ TRƯỚC MX KING 150 VÀNG
2PV-F1511-10-P0 DÈ TRƯỚC MX KING 150 XANH MOVISTAR
2PV-F1511-10-P2 DÈ TRƯỚC MX KING 150 ĐEN BÓNG
2PV-F171E-00-P0 MU RÙA MX KING 150 ĐEN BÓNG 1
2PV-F171E-00-P2 MU RÙA MX KING 150 XANH GP
2PV-F171E-00-P4 MU RÙA MX KING 150 ĐEN NHÁM
2PV-F171E-00-P8 MU RÙA MX KING 150 ĐEN BÓNG 2
2PV-F1731-00-P2 BỤNG MX KING 150 3 TRÁI XANH GP
2PV-F1731-00-P4 BỤNG MX KING 150 3 TRÁI ĐEN NHÁM
2PV-F1731-00-P5 BỤNG SAU MX KING 150 TRÁI ĐỎ NHÁM
2PV-F1731-00-P6 BỤNG SAU MX KING 150 TRÁI XÁM BẠC
2PV-F1731-00-P8 BỤNG SAU MX KING 150 TRÁI ĐEN BÓNG
2PV-F173E-J0 CHỮ MOVISTAR MX KING 150 2019
2PV-F1741-00-P2 BỤNG 4 MX KING 150 PHẢI XANH GP
2PV-F1741-00-P4 BỤNG MX KING 150 4 PHẢI ĐEN NHÁM
2PV-F1741-00-P5 BỤNG SAU MX KING 150 PHẢI ĐỎ NHÁM
2PV-F1741-00-P6 BỤNG MX KING 150 4 PHẢI XÁM BẠC
2PV-F1741-00-P8 BỤNG SAU MX KING 150 PHẢI ĐEN BÓNG
2PV-F174G-M0 CHỮ MX KING 150 TRÁI MOVISTAR 2019
2PV-F174H-M0 CHỮ MX KING 150 PHẢI MOVISTAR 2019
2PV-F174J-H0 TEM ĐUÔI 4 GẠCH MX KING 150 TRÁI MOVISTAR 2019
2PV-F174K-H0 TEM ĐUÔI 4 GẠCH MX KING 150 PHẢI MOVISTAR 2019
2PV-F3391-00-P1 MẶT NẠ BIỂN SỐ MX KING 150 ĐEN BÓNG
2PV-F3391-00-P3 MẶT NẠ BIỂN SỐ MX KING 150 XANH MOVISTAR
2PV-F3391-00-P4 MẶT NẠ BIỂN SỐ MX KING 150 XÁM BẠC
2PV-F3391-00-P8 MẶT NẠ BIỂN SỐ MX KING 150 ĐỎ
2PV-F413B-00 LOGO YAMAHA CÁNH YẾM MX KING 150 MOVISTAR 2019
2PV-F6216-00-P0 ỐP ĐỒNG HỒ MX KING 150 TRẮNG 2017
2PV-F6216-00-P1 ỐP ĐỒNG HỒ MX KING 150 ĐEN BÓNG
2PV-F6216-00-P4 ỐP ĐỒNG HỒ MX KING 150 XANH MOVISTAR
2PV-F6216-00-P6 ỐP VIỀN ĐỒNG HỒ MX KING 150 VÀNG
2PV-F6216-10-P0 ỐP ĐỒNG HỒ MX KING 150 2019 XANH GP
2PV-F6216-10-P2 ỐP VIỀN ĐỒNG HỒ MX KING 150 ĐEN BÓNG
2PV-F7211-10 CẦN THẮNG MX KING 150
2PV-F831Y-J0 TEM MŨI NHỌN MẶT NẠ TRƯỚC MX KING 150 TRÁI MOVISTAR 2019
2PV-F832B-H0 CHỮ MOVISTAR TRÊN MẶT NẠ BS MX KING 150 MOVISTAR 2019
2PV-F832D-G0 CHỮ YAMAHA LUBE CÁNH YẾM MX KING 150 MOVISTAR 2019
2PV-F832L-J0 TEM MŨI NHỌN MẶT NẠ TRƯỚC MX KING 150 TRÁI MOVISTAR 2019
2PV-F835U-00-P3 YẾM MX KING 150 TRÁI XANH GP
2PV-F835U-00-P5 YẾM MX KING 150 TRÁI ĐEN NHÁM
2PV-F835U-00-P6 YẾM MX KING 150 TRÁI ĐỎ NHÁM
2PV-F835U-00-P8 YẾM MX KING 150 TRÁI XÁM BẠC
2PV-F835V-00-P3 YẾM MX KING 150 PHẢI XANH GP
2PV-F835V-00-P5 YẾM MX KING 150 PHẢI ĐEN NHÁM
2PV-F835V-00-P6 YẾM MX KING 150 PHẢI ĐỎ NHÁM
2PV-F835V-00-P8 YẾM MX KING 150 PHẢI XÁM BẠC
2PV-F835V-00-PB YẾM MX KING 150 PHẢI ĐEN BÓNG
2PV-F83B3-G0 CHỮ M LỚN TRÊN CÁNH YẾM MX KING 150 TRÁI MOVISTAR 2019
2PV-F83B4-D0 CHỮ M LỚN TRÊN CÁNH YẾM MX KING 150 PHẢI MOVISTAR 2019
2PV-F83B5-F0 CHỮ DIASIL CÁNH YẾM MX KING 150 TRÁI MOVISTAR 2019
2PV-F83B6-J0 CHỮ DIASIL CÁNH YẾM MX KING 150 PHẢI MOVISTAR 2019
2PV-F83B7-50 CHỮ FUEL INJECTION MX KING 150 MOVISTAR 2019
2PV-F83B8-10 CHỮ SEMAKIN DI DEPAN MẶT NẠ BS MX KING 150 MOVISTAR 2019
2PV-F83B9-10 CHỮ SEMAKIN DI DEPAN CÁNH YẾM MX KING 150 MOVISTAR 2019
2PV-F83BA-00 CHỮ ENEOS CÁNH YẾM MX KING 150 MOVISTAR 2019
2PV-F842M-00-P4 LƯỜN GIỮA MX KING 150 XANH MOVISTAR
2PV-F842M-00-P5 LƯỜN GIỮA MX KING 150 ĐEN BÓNG 2
2PV-F842M-00-P7 LƯỜN GIỮA MX KING 150 ĐEN BÓNG
2PV-F842M-00-P8 LƯỜN GIỮA MX KING 150 CAM
2PV-H454E-00 PÁT BIỂN SỐ MX KING 150
2TP-F8393-10 CHỮ YAMAHA TRÊN MẶT NẠ BS MX KING 150 MOVISTAR 2019
2UPE633100 LÁ BỐ MX KING 150 (LOẠI 1 LÁ)

 

 

Mã phụ tùng Yamaha R15:

2PK-F7211-00 CẦN THẮNG R15 V3
90798-C0168 DÁN NẮP BÌNH XĂNG R15 V3
BK6-F47F0-00 YÊN SOLO R15 V3 BẠC
BK6-F47F0-10 YÊN SOLO R15 V3 ĐEN
BK6-H3500-00 ĐỒNG HỒ R15 V3
BK6-H3963-00 CÙM CÔNG TẮC PHẢI R15 V3
BK6-H4300-00 CHÓA ĐÈN TRƯỚC R15 V3

 

 

Mã phụ tùng Yamaha FZ150 – Yamaha V-xion 155:

1PA-E1311-00 LÒNG VXION V1
1PA-E8110-00 CẦN SỐ FZ150 V3
1PA-F7112-00 CỐT CHỐNG ĐỨNG FZ150 V3 VXION 155
2TP-E3447-00 NẮP LỌC NHỚT FZ150 V3 ĐỒNG
2TP-E5411-00 NẮP MÂM LỬA FZ150 V3 VÀNG ĐỒNG
2TP-E5418-00 NẮP MANG CÁ FZ150 V3 ĐỒNG
2TP-E5421-00 NẮP NỒI FZ150 V3 VÀNG ĐỒNG
2TP-F137K-00 NHỰA NHÁM YẾM FZ150 V3 TRÁI
2TP-F137L-00 NHỰA NHÁM YẾM FZ150 V3 PHẢI
2TP-F137U-00 NHỰA NHÁM YẾM FZ150 V3 TRÁI
2TP-F137V-00 NHỰA NHÁM YẾM FZ150 V3 PHẢI
2TP-F137W-00-P0 YẾM FZ150 V3 TRÁI ĐEN BÓNG
2TP-F137W-00-P1 YẾM FZ150 V3 TRÁI XÁM
2TP-F137W-00-P3 YẾM FZ150 V3 TRÁI XANH GP
2TP-F137W-00-P7 YẾM FZ150 V3 TRÁI BẠC
2TP-F137W-00-P8 YẾM FZ150 V3 TRÁI VÀNG CÁT
2TP-F137X-00-P0 YẾM FZ150 V3 PHẢI ĐEN BÓNG
2TP-F137X-00-P1 YẾM FZ150 V3 PHẢI XÁM
2TP-F137X-00-P3 YẾM FZ150 V3 PHẢI XANH GP
2TP-F137X-00-P7 YẾM FZ150 V3 PHẢI BẠC
2TP-F137X-00-P8 YẾM FZ150 V3 PHẢI VÀNG CÁT
2TP-F1611-00 DÈ FZ150 V3 SAU
2TP-F8283-00 PÁT MỎ CÀY FZ150 V3 POUCH
2TP-F8284-00 PÁT MỎ CÀY FZ150 V3 DƯỚI
2TP-F8285-00 PÁT MỎ CÀY FZ150 V3 DƯỚI 3
2TP-F8351-00-P1 ỐP ĐẦU FZ150 V3 TRẮNG
2TP-F8351-00-P2 ỐP ĐẦU FZ150 V3 XÁM
2TP-F8351-00-P4 ỐP ĐẦU FZ150 V3 XANH GP
2TP-F8351-00-P7 ỐP ĐẦU FZ150 V3 ĐEN BÓNG
2TP-F837D-00 MỎ CÀY GIỮA FZ150 V3
2TP-F8381-00-P0 CHẮN GIÓ FZ150 V3
2TP-F8385-00-P1 MỎ CÀY FZ150 V3 PHẢI ĐEN
2TP-F8395-00-P1 MỎ CÀY FZ150 V3 TRÁI ĐEN
2TP-F8395-00-P4 MỎ CÀY FZ150 V3 TRÁI TRẮNG
2TP-H3972-00 CÙM CÔNG TẮC FZ150 V3 TRÁI
2TP-H4130-00 BỢ ĐÈN FZ150 V3 TRƯỚC
2TP-H4300-00 ĐÈN FZ150 V3 TRƯỚC
3C1-E1603-00 BỘ BẠC 3C1
3C1-E1633-10 ẮC PISTON 3C1
3C1-F7111-10 CHỐNG ĐỨNG FZ150 V3 VXION 155
3C1-H3969-00 CÙM CÔNG TẮC FZ150 V3 CÓ NÚT TẮC ĐÈN
54P-E3915-00 LỌC XĂNG FZ150 V3
90340-14829 ỐC CĂN DẤU FZ150 V3 ĐỒNG
90340-32830 ỐC LỐC MÂM LỬA FZ150 V3 ĐỒNG
90506-35812 LÒ XO CHỐNG ĐỨNG FZ150 V3 VXION 155
90798-C0069 CHE KÉT FZV3
90798-C0188 TEM XƯƠNG CÁ VXION 155
BK8-F1611-00 DÈ VXION 155 SAU
BK8-F1617-00 DÈ SAU CON VXION 155
BK8-F1629-00 DÈ SAU BIỂN SỐ VXION 155
BK8-F162R-00 NHỰA NHÁM YÊN VXION 155
BK8-F171E-01-P4 NHỰA ĐUÔI 5 MU RÙA VXION 155 XANH LÁ ĐẬM
BK8-F474A-00-04 SẮT HÔNG BAGA TRÁI VXION 155 TRẮNG
BK8-F474W-00-P4 SẮT HÔNG BAGA PHẢI 2 VXION 155 TRẮNG
BK8-F7482-00-P4 NHỰA GÁC CHÂN VXION 155 TRẮNG
BK8-F7492-00-P4 NHỰA GÁC CHÂN 2 VXION 155 TRẮNG
BK8-F8351-00-P4 NHỰA ĐẦU VXION 155 XANH LÁ ĐẬM NHÁM
BK8-F8381-00-P0 CHẮN GIÓ VXION 155 ĐEN BÓNG
BK8-H4130-00 BỢ ĐÈN PHA VXION 155
BK8-H4300-00 CHÓA ĐÈN TRƯỚC VXION 155
BK8-H4740-00 ĐÈN SOI BIỂN SỐ VXION 155
BK8-XH252-01 BỔ Ổ KHÓA VXION 155